Økologi og naturpleje

Der er en række særlige krav, som skal man skal være opmærksom på, når der er økologiske dyr og arealer i naturplejen:

STOP:

  • Økologiske og ikke-økologiske dyr må aldrig samgræsse (gå i samme fold) på økologiske arealer.
  • Økologiske og ikke-økologiske arealer må aldrig samhegnes.

PAS PÅ:

  • Økologiske dyr kan afgræsse ”ikke-økologiske” naturarealer, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske arealer, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Økologiske og ikke-økologiske dyr kan samgræsse (gå i samme fold) på ikke-økologiske fælles græsningsarealer – offentligt ejede eller ejede af et græsningslaug f.eks. offentlige strandenge, hvis en række betingelser er opfyldt.

KØR:

  • Økologiske dyr på økologiske arealer.

Læs mere i afsnit 15 og 25 i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.