Rødlistede arter og naturpleje

En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at uddø eller allerede er forsvundet. Se rødlisten her og se en introduktionsvideo her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ved udarbejdelse af den danske Rødliste bedømmes alle arter - herunder også almindelige arter. Den danske Rødliste er således fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø.

Der bliver udarbejdet nationale rødlister, men også lister for hele verden. I Danmark udarbejder DCE/Aarhus Universitet den danske Rødliste.

Hvad betyder det, hvis der er rødlistede arter på min jord?

At dyre- og plantearter fremgår af rødlisten giver ikke i sig selv restriktioner. Hvis der er tale om udrydningstruede arter, kan nogle arter også være omfattet af en artsfredning eller være beskyttet via Habitatdirektivets bilag IV, men der findes mange rødlistede arter, som ikke er artsfredede eller bilag IV-arter.

Anbefalinger til lodsejere

Har du rødlistede arter på dine arealer, så giver det point på HNV-værdien (bruges til prioritering af 5-årigt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer). Hvis der er registreret 1 art giver det 1 point. Hvis der er registreret mindst 2 arter, giver det 2 point. Hvis der er registreret mindst 4 arter, giver det 3 point.

Har du selv kendskab til at der er rødlistede arter på dine arealer, men er disse arter ikke registreret på Miljøportalen, arter.dk eller i Naturbasen, så giver de ikke point på HNV-værdien. Sørg derfor for at få arterne registreret, hvis du gerne vil sikre dine fremtidige muligheder for at søge tilskud til 5-årigt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. Arter kan registreres ved at du eller din konsulent indberetter dem på arter.dk, eller ved at kommunen eller anden myndighed foretager en registrering på dine arealer.

Se hvordan du kan fremsøge artsregistreringer på din grund

I boksen herunder er en kort guide til, hvordan du finder ud af hvilken HNV-værdi dine arealer har.

Find HNV-kortet

Mini-vejledning i at bruge HNV-kortet

 1. Gå ind på siden: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
 2. Klik på den blå boks "Jeg vil gerne…" øverst midtfor og tryk på "tilføj/fjern kortinformation".
 3. Søg på HNV i søgefeltet og vælg "HNV (områder med høj naturværdi)".
 4. Sæt flueben ved "HNV (områder med høj naturværdi)" og tryk ”OK”
 5. Slå "vis værktøjslinjen" til i øverste højre hjørne ved at klikke på skruenøgleikonet.
 6. Zoom ind til det ønskede område.
  Kortet farves efter HNV-værdi.
  HNV-laget kan slås til og fra, så det er nemmere at finde det rigtige areal.
 7. Ved at klikke på "information (punkt)" i værktøjslinjen og klikke på et bestemt punkt på kortet vil man få vist samlet HNV-score for området i venstre kolonne.
 8. Klik på "temanavn: High Nature Value" for at få vist hvorfor området har fået den tildelte HNV-score. Hvis venstre kolonne viser flere HNV-scorer, er det fordi, der ikke er zoomet tilstrækkeligt langt ind på kortet.

Det er endvidere muligt at se HNV-værdien af dine arealer på tablet eller smartphone vha. Appen for Beskyttet Natur.

Læs mere

Læs mere om rødlisten her. I kolonne til venstre, kan man søge videre til de enkelte artsgrupper, eller søge oplysninger på arter. Herfra finder man oplysninger om de enkelte arters rødlistestatus.