Tilskud til vand- og klimaprojekter

Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til gavn for vandmiljøet mv.

Thorbjørn Brunander Sund © danapix.com

Kvælstof- og fosforvådområder

Tilskud til N- eller P-reducerende vådområder.

Ansøgningsrunder i 2021:  16. februar 2021 til 6. april 2021 og 4. juni 2021 til 7. september 2021.

Lavbundsprojekter

Tilskud til etablering af lavbundsprojekter. 

Ansøgningsrunder i 2021: 5. marts 2021 til 11. maj 2021 og 4. juni 2021 til 7. september 2021.

Gå til Klima-Lavbund

Klima-Lavbund

Tilskud til udtagning af lavbundsjorde

Ansøgningsrunden er åben fra 1. februar 2021 til 15. april 2021

Vandloeb -cb -1920x 1080

Vandløbsrestaurering 

Tilskud til kommunal vandløbsrestaurering (EHFF). Næste ansøgningsrunden forventes at være i efteråret 2022.         

Vandløbsrestaurering - National ordning

Næste ansøgningsrunden forventes at starte medio marts 2022. Bekendtgørelse og vejledning er pt. i offentlig høring. 

Gå til Ensretning - vandløbsrestaurering

Erstatning - vandløbsrestaurering

Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering.

Sørestaurering

Ansøgningsrunden er åben fra 3. januar til 4. marts 2022.

Gå til Opkøb af dambrug

Opkøb af dambrug

Tilskud til opkøb af dambrug. 

Ansøgningsrunden er åben fra 1. marts til 1. maj 2021.

Billedet fører dig til siden Arkæologiske undersøgelser

Arkæologiske undersøgelser

Tilskud til arkæologiske undersøgelser, herunder udgravning, i forbindelse med etablering af N og P- vådområder og vandløbsrestaurering.

Gå til Uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter

Tilskud til uforudsete udgifter der opstår under anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering.

Tilmeld dig informationsbrevet

og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Billedet fører dig til siden Den statslige vådområdeindsats

Statslig vådområdeindsats

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

Gå til synergiprojekter

Synergiprojekter

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

Helhedsprojekter 

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

VMPII og VMPIII

VMPII

VMPIII

Vandplaner og Vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.  

Læs om vandområdeplanerne

Læs om EU’s vandrammedirektiv