Tilskud til vand- og klimaprojekter

Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til gavn for vandmiljøet mv.

Thorbjørn Brunander Sund © danapix.com

Kvælstof- og fosforvådområder

Tilskud til N- eller P-reducerende vådområder.

Ansøgningsrunden er lukket.

Lavbundsprojekter

Tilskud til etablering af lavbundsprojekter. 

Ansøgningsrunden er lukket.

Gå til Klima-Lavbund

Klima-Lavbund

Tilskud til udtagning af lavbundsjorde

Ansøgningsrunden er lukket.

Vandloeb -cb -1920x 1080

Vandløbsrestaurering - EU medfinansieret

Tilskud til kommunal vandløbsrestaurering (EHFF/EHFAF). Ansøgningsrunden er lukket.    

Vandløbsrestaurering - National ordning

Ansøgningsrunden er lukket.

Gå til Ensretning - vandløbsrestaurering

Erstatning - vandløbsrestaurering

Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering.

Sørestaurering

Ansøgningsrunden er lukket.

Gå til Opkøb af dambrug

Opkøb af dambrug

Tilskud til opkøb af dambrug. 

Ansøgningsrunden er åben fra 1. september til 1. november 2022.

Billedet fører dig til siden Arkæologiske undersøgelser

Arkæologiske undersøgelser

Tilskud til arkæologiske undersøgelser, herunder udgravning, i forbindelse med etablering af N og P- vådområder og vandløbsrestaurering.

Gå til Uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter

Tilskud til uforudsete udgifter der opstår under anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering.

Tilmeld dig informationsbrevet

og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Gå til synergiprojekter

Synergiprojekter

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

Helhedsprojekter 

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

Vandplaner og Vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.  

Læs om vandområdeplanerne

Læs om EU’s vandrammedirektiv