Tilskud til vand- og klimaprojekter

Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud til gavn for vandmiljøet mv.

Thorbjørn Brunander Sund © danapix.com

Kvælstof- og fosforvådområder

Tilskud til N- eller P-reducerende vådområder.

Ansøgningsrunden er åben fra 3. januar til 3. marts 2020.

Vandloeb -cb -1920x 1080

Vandløbsrestaurering

Tilskud til kommunal vandløbsrestaurering. Næste anøgningsrunde forventes at være fra 16. marts 2020 til 1. maj 2020.

Lavbundsprojekter

Tilskud til etablering af lavbundsprojekter. 

Der kan ansøges om tilskud fra 15. november 2019 til 30. januar 2020.

Sørestaurering

Næste ansøgningsrunde åbner fra 2. marts til 1. maj 2020.

Billedet fører dig til siden "Arkæologiske undersøgelser"

Arkæologiske undersøgelser

Tilskud til arkæologiske undersøgelser, herunder udgravning, i forbindelse med etablering af N og P- vådområder og vandløbsrestaurering.

Foto: Fole dambrug

Opkøb af dambrug

Tilskud til opkøb af dambrug. 

Ansøgningsrunden er åben fra 2. marts til 1. maj 2020.

Helhedsprojekter 

(pilotordning)

Ansøgningsrunden er åben fra 1. marts - 15. april 2020.

Tilmeld dig informationsbrevet

og få information om tilskud til vand- og klimaprojekter sendt til din mail

Ny organisering mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen

Fra 1. januar 2019 skal henvendelser vedrørende:

  • Kvælstofvådområder
  • Fosforvådområder og
  • Lavbundsprojekter

foretages til Landbrugsstyrelsen på .

Miljøstyrelsen skal fremover udelukkende foretage faglige vurderinger af:

  • Ansøgning om etableringer
  • Ændringer af gældende tilsagn
  • Slutredegørelsen

Miljøstyrelsen kan fortsat kontaktes vedrørende generelle spørgsmål til de faglige metoder og vejledninger for effektberegning af hhv. N, P og CO2. Henvendelse til: 

Status

Nedenstående kort viser igangværende og afsluttede projekter under ordningerne: N-vådområder, P-vådområder, statslige vådområder og lavbundsprojekter. Forundersøgelsesprojekter er ikke vist på kortet.

Vandplaner og Vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Læs om vandområdeplanerne

Læs om EU’s vandrammedirektiv

Billedet fører dig til siden "Den statslige vådområdeindsats"

Statslig vådområdeindsats

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

Gå til synergiprojekter

Synergiprojekter

Projekterne er p.t. under realisering. Det er ikke længere muligt at søge om tilskud.

VMPII og VMPIII

VMPII

VMPIII