Arkæologiske undersøgelser

I perioden fra 2022 til og med 2027 kan kommuner og Naturstyrelsen som bygherrer (projektejere), søge om tilskud til at gennemføre arkæologiske undersøgelser, herunder udgravning, i forbindelse med etablering af kvælstof- og fosforvådområder samt gennemførelse af vandløbsrestaurering.

Kommunerne kan søge om tilskud til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af kvælstof- og fosforvådområder og gennemførelse af vandløbsrestaurering.

Naturstyrelsen kan søge om tilskud til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af kvælstofvådområder.

Tilskudsordningen tager afsæt i vejledning om ”Nationalt tilskud til gennemførelse af arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af kvælstof- og fosforvådområder og gennemførelse af vandløbsrestaurering”.

Klik her for at hente ansøgningsskema.