Tilskud til sløjfning af brønde og boringer

Med denne tilskudsordning kan du få tilskud til at sløjfe ubenyttede boringer og brønde som ligger i ’Indvindingsoplande til almene vandforsyninger’ eller inden for ’Områder med særlige drikkevandsinteresser’. Brønde og boringer, der ikke er sløjfet korrekt kan også få tilskud. Kun private ejere af brønde og boringer kan få tilskud, men kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan ansøge om tilskud på vegne af en eller flere private ejere. Ansøgninger, der opfylder betingelserne, bliver prioriteret efter ansøgningstidspunktet. Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2024 til denne tilskudsordning.

Derfor er det en god ide at sløjfe ubenyttede brønde og boringer - se filmen

Ny ansøgningsrunde i 2024

Vi forventer at en ny ansøgningsrunde løber fra d. 12 august til den 23 september. Ansøgningsrunden lukker når pengene er brugt.

I forbindelse med åbningen vil der blive udsendt en nyhed. Du kan tilmelde dig nyhederne på Miljøstyrelsens hjemmeside http://www.mst.dk, og på den måde sikre dig, at du får besked, når ansøgningsrunden starter. Du skal vælge 'abonner' og derefter emnet: 'Vand'

Vejledninger og lovgivning

FAQ - Sløfning af ubenyttede brønde og boringer 2023

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til ordningen vedr. sløjfning af brønde, kan du kontakte os på denne mail: tilskud-natur@mst.dk

Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

Baggrund

Med Finansloven 2022 er det aftalt at afsætte 170 mio. kr. fordelt over årene 2022 – 2025 til projekter der beskytter drikkevandet i udsatte områder. Der er oprettet to tilskudsordninger der skal fremme dette formål: ’Tilskud til sikring af drikkevand’ og ’Tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer’.

Aftale om Finanslov 2022