Tilskud til sikring af drikkevand

Kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder kan med denne tilskudsordning, søge om penge til, at gennemføre projekter, der kan beskytte grundvandet imod forurening. Det er en betingelse at projektarealet ligger inden for et 'Strategisk vigtigt drikkevandsområde' eller inden for et ’Indvindingsopland til en almen vandforsyning’. Der er afsat 29,5 mio. kr. til ordningen i 2024

Ny ansøgningsrunde i 2024

Vi forventer at en ny ansøgningsrunde løber fra d. 12 august til den 23 september. Du kan holde dig opdateret her på hjemmesiden.

I forbindelse med åbningen vil der blive udsendt en nyhed.  Du kan tilmelde dig nyhederne på Miljøstyrelsens hjemmeside http://www.mst.dk, og på den måde sikre dig, at du får besked, når ansøgningsrunden starter. Du skal vælge 'abonner' og derefter emnet: 'Vand'

FAQ - Tilskud til sikring af drikkevand 2023

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til ordningen vedr. ordningen ' Tilskud til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand', kan du kontakte os på denne mail: tilskud-natur@mst.dk

Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

Baggrund

Med Finansloven 2022 er det aftalt at afsætte 170 mio. kr. fordelt over årene 2022 – 2025 til projekter der beskytter drikkevandet i udsatte områder. Der er oprettet to tilskudsordninger der skal fremme dette formål: ’Tilskud til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand’ og ’Tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer’.

Aftale om Finanslov 2022