Sørestaurering

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til sørestaurering

I Vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3) er det besluttet at gennemføre en restaureringsindsats i 41 søer. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i EU's vandrammedirektiv.

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til forundersøgelse, realisering, samt efterbehandling af søerne.

Ordningen om tilskud til sørestaurering er finansieret af nationale midler. Der er frem mod 2027 afsat ca. 60 millioner kr. til ordningen.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til nye projekter skal indsendes digitalt via Miljøstyrelsens selvbetjening. Du indsender din ansøgning via linket nedenfor.

Gå til selvbetjeningen

Anmodning om ændring eller udbetaling for tilsagn før 2021 indsendes fortsat via mail til vandprojekter@mst.dk. For tilsagn efter 2021 anvendes de modtagne links til selvbetjeningen (link i kvitteringsskrivelsen for udbetalingssagen).

Ansøg

Næste ansøgningsrunde forventes at åbne d. 10. november 2023.

Dokumenter

FAQ

Kontakt

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til vandprojekter@mst.dk