Uforudsete udgifter

Tilskud til uforudsete udgifter til projektændringer der opstår under igangværende anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering.

I perioden fra 2022 til og med 2027 kan kommuner søge om tilskud til uforudsete udgifter, der pga. uventede jordbundsforhold medfører ændring af et projekteret vandløbsforløb eller okkerrensningsanlæg, som opstår under den fysiske gennemførelse af anlægsarbejder i forbindelse med en igangværende vandløbsrestaurering.

Tilskudsordningen har til formål at dække sådanne uforudsete udgifter.

Der kan alene søges tilskud til uforudsete udgifter som følge af projektændringer, der opstår under den fysiske gennemførelse af en vandløbsrestaurering, og som ikke inden for rimeligheden har kunnet forudses i forundersøgelsen eller i projekteringsfasen, og som ellers ville medføre en kommunal egenfinansiering.

Tilskud til uforudsete udgifter kan søges hele året.

Kriterierne for at opnå tilskud til uforudsete udgifter fremgår af ”Vejledning om nationalt tilskud til uforudsete udgifter der opstår under anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering”.

Klik her for at hente ansøgningsskema.

Ansøgninger om tilskud til uforudsete udgifter skal sendes til vandprojekter@mst.dk.