Igangværende miljøvurderinger

Her kan du finde oversigt over igangværende miljøvurderingsprojekter, som miljøstyrelsen er myndighed for.