Landanlæg for Lillebælt Syd Havvindmøllepark

Lillebælt syd havvindmøllepark er en kystnær havvindmøllepark bestående af et anlæg på havet og et anlæg på land. Landanlægget er beliggende i den nordøstlige ende af Als og beliggende i Sønderborg kommune. Anlægget omfatter en undersøgelseskorridor for landkabler, som strækker sig fra ilandføringsstedet ved kysten mod syd frem til transformerstationen ved Lavensby Strand, der etableres på land på, og videre mod øst/sydøst frem til en ny transformerstation ved Svenstrup og derfra videre til en ny transformerstation ved Gyden.

Kort om projektet

Lillebælt syd havvindmøllepark er en kystnær havvindmøllepark bestående af et anlæg på havet og et anlæg på land. Landanlægget er beliggende i den nordøstlige ende af Als og beliggende i Sønderborg kommune. 

Projektet omfatter konkret opførelses af:

  • et ilandføringsanlæg med kabel samlemuffer på kysten ved Lavensby
  • en transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg
  • et 6 km kabeltracé fra Lavensby strand til højspændningsstation ved Danfoss, Svenstrup
  • en højspændingsstation ved Danfoss, Svenstrup
  • en højspændingsstation ved Gyden, Fynshav
  • et ca. 12 km kabeltracé mellem stationen ved Danfoss og stationen ved Fynshav

 

Myndighedsroller og bygherreroller

Sønderborg Forsyning er bygherre for størstedelen af projektet og Energinet er bygherre for dele af kabeltracéet samt højspændingsstationerne. Miljøvurderingen af projektet har delt myndighed, idet Energistyrelsen er myndighed for aktiviteter på vand, mens Miljøstyrelsen er myndighed for aktiviteter på land. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at meddele en §25 tilladelse for landanlæg i henhold til Miljøvurderingsloven, og Energistyrelsen er ansvarlig for §25-tilladelsen på havet.

Før myndighederne kan afgøre, om et projekt af denne karakter kan gennemføres, skal projektet gennemgå en miljøvurdering. 

Du kan også finde oplysninger om projektet på Energistyrelsen hjemmeside:

Energistyrelsens projekter Pipeline 

Proces

Miljøvurderingsprocessen for landanlæg Lillebælt Syd.

Idefase: 2. kvartal 2022

Afgrænsningsnotat. 2. kvartal 2022. 

Aktuel status (opdateret 8. april 2022)

Sagens dokumenter

Idéfase (08. april 2022 - 29. april 2022)

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er 1. offentlighedsfase (idéfase med debatoplæg), hvor man kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde. Idehøringen starter d. 08. april 2022 og forløber frem til og med d. 29. april 2022. I dette tidsrum er du velkommen til at sende dine ideer og forslag til miljøvurderingerne til Miljøstyrelsens postkasse: mst@mst.dk. Angiv venligst journal nr "2022 - 22246"