Transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm

Energiselskabet Energinet ønsker at etablere et transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm.

Kort om projektet

Energiselskabet Energinet ønsker at etablere et transmissionsanlæg til opkobling af vindenergi ved Bornholm.

Anlægget består af nedgravede elkabler og en ny højspændingsstation på det sydlige Bornholm.
Fra Bornholm etableres et ca. 350 km langt søkabel med op til to kabelsystemer på havbunden til Køge Bugt på Sjælland, hvor den producerede strøm tilsluttes de nye el-tekniske anlæg på Sjælland.
På Sjælland vil de nye anlæg bestå af nedgravede elkabler, eventuelt forstærkninger af det eksisterende højspændingsnet og en ny højspændingsstation, der kobler strømmen fra vindenergi ved Bornholm til 400 kV transmissionsnettet.
Både på Bornholm og på Sjælland vil højspændingsstationerne være såkaldte omformerstationer, der kan omforme strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt.

J.nr. 2022-11277

Myndighedsroller og bygherreroller

Energinet har anmodet Miljøstyrelsen om at igangsætte en miljøvurderingsproces for et projekt, som omhandler etablering af nedgravede kabler og højspændingsstation ved Sose Bugt i Bornholms Regions Kommune, søkabel mellem Bornholm og Sjælland ved ilandføring i Køge Bugt, samt nedgravede kabler fra Køge bugt til ny højspændingsstation i Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner. Formålet med projektet er at muliggøre opkobling af vindenergi ved Bornholm med det eksisterende danske el-transmissionsnetværk. 

Energinets hjemmeside kan man se detailkort over projektområdet på land ved at følge nedenstående link. Her er det muligt at søge på en konkret adresse og se dennes placering i forhold til projektområdet.

Da Energinet er statsejet selskab, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af anlægget på land. Miljøstyrelsen er ligeledes miljøvurderingsmyndighed for søkablet, der forbinder Bornholm med Sjælland efter delegation fra miljøministeren på ansøgningstidspunktet.

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som Energinet skal aflevere til Miljløstyrelsen. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets påvirkninger på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger. Energinet skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan afgøre, om der kan gives tilladelse til projektet. 

Information om den igangværende miljøvurdering af projektet vil løbende være tilgængeligt på denne side.

Staus for sagen (opdateret den 8. juni 2023)

Supplerende 1. offentlighedsfase er igangsat.

Sagens dokumenter

Supplerende 1. offentlighedsfase (8/6-25/6 2023)

1. offentlighedsfase (7/11-5/12 2022)

Borgermøder

Energinet har afholdt to borgermøder i forbindelse med 1. offentlighedsfase med krav om tilmelding.

22. november på Bornholm i Aakirkebyhallen, adresse: Grønningen 3, 3720 Aakirkeby. Tid: 18:30 – 21:00.

23. november på Sjælland ved Zleep Hotel i Høje-Taastrup, adresse: Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup. Tid: 18:30 – 20:30.

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen