Jagttegn

Forlænget behandlingstid

Jagttegnsekspeditionen modtager en ekstraordinær stor mængde opkald og mails.

Dette skyldes et sammenfald mellem indløsning af jagttegn for 2021, opgradering af Nets’ sikkerhedsforanstaltninger ved kortbetaling og fejl hos vores printleverandør.

Det er derfor desværre ikke muligt at overholde den normale behandlingstid på 4 uger for mails eller at nå at besvare alle opkald hver dag.

Jagttegnsekspeditionen arbejder på højtryk for at hjælpe alle bedst muligt, men vi håber på jeres forståelse.

Bemærk, at jagttegnsafgiften inklusiv jagtforsikringen er 676 kr. for det kommende jagtår.

Seneste nyt om Covid-19 og opstart af prøverne kan findes nederst på denne side (opdateret 22-04-2021).

Særligt om jagtprøver og fulde buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er opmærksom på de mange aspiranter, som afventer igangsættelse af jagtprøver og buejagtprøver. Styrelserne arbejder mod en igangsættelse af prøverne inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der forventes en afklaring på dette senest onsdag den 28. april. Hold dig løbende orienteret via denne del af hjemmesiden for en udmelding om prøvestart.

Aktuelle informationer

Prøvesæson 1. halvår 2021 & nyjægerjagter jagtår 2021

Senest opdateret den 22-04-2021

Jagtprøver og fulde buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er opmærksom på de mange aspiranter, som afventer igangsættelse af jagtprøver og buejagtprøver. Styrelserne arbejder mod en igangsættelse af prøverne inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der forventes en afklaring på dette senest onsdag den 28. april. Hold dig løbende orienteret via denne del af hjemmesiden for en udmelding om prøvestart.

Generhervelsesprøver for bue

Under de nuværende Covid-19 restriktioner afholdes generhvervelsesprøver for bue på udendørs baner under hensyntagen til forsamlingsforbud på 10 personer. Generhvervelsesprøver for bue blev igangsat efter påske.

Haglskydeprøver og riffelprøver

Under de nuværende Covid-19 restriktioner afholdes haglskydeprøver og riffelprøver på udendørs baner under hensyntagen til forsamlingsforbud på 10 personer. Dette års prøvesæson for haglskydeprøver og riffelprøver blev igangsat i medio april.

Nyjægerjagter 2021

Naturstyrelsens afholdelse af nyjægerjagter i efteråret 2020 var også præget af de gældende Covid-19 restriktioner, hvilket betød at stort set alle jagter desværre måtte aflyses.

Det er i øjeblikket forventningen, at Naturstyrelsen i 2021 igen vil kunne afholde nyjægerjagter såfremt eventuelt gældende Covid-19 restriktioner mv. tillader dette.

For de nye jægere, som i forhold til 18-måneders reglen for bestået haglskydeprøve havde sidste mulighed for at deltage i en nyjægerjagt i efteråret 2020, vil der som følge af aflysningerne i 2020, undtagelsesvist blive givet adgang til at de kan tilmelde sig en nyjægerjagt i 2021, på samme vilkår som de øvrige deltagere.

Mere information om dette vil blive udsendt til de berørte nyjægere.

------------------->

Bekendtgørelse om jagttegn er ændret pr 1. juli 2020

Ændringen af bekendtgørelsen medfører blandt andet, at en jæger ikke længere skal bestå haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- eller buejagtprøven. Derudover er der også ændret i afmeldings- og tilmeldingsfrister for alle prøvetyper, og så er antallet af prøveforsøg ændret for jagt- og buejagtprøverne.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside og dens information om prøverne.

Se bekendtgørelsen her