Tilskud via jagttegnsmidlerne

Støtte til bedre jagt og vildtforvaltning

For at gå på jagt i Danmark skal man have et gyldigt jagttegn, som fornys hvert år. En del af jagttegnsmidlerne bliver brugt til forskellige støtteordninger og puljer til fremme af bedre jagt og vildtforvaltning.