Jagtlovgivning

En række love og bekendtgørelser fastlægger rammerne for jagt og vildtforvaltning i Danmark

Forvaltningen af jagt og vildt i Danmark hører under Miljøministeriet. Loven giver en række bemyndigelser til miljøministeren, og de fleste er uddelegeret til Miljøstyrelsen.

Ud over Jagt- og vildforvaltningsloven findes der en lang række bekendtgørelser på området. Den gældende version kan altid findes på Retsinformation.dk