Vildtreservater og fredninger

Fugle og pattedyr er særligt beskyttet i vildtreservaterne, ved at færdsel, jagt og andre menneskelige aktiviteter er begrænset

Vildtreservater og fredninger

Et vildtreservat er et naturområde, som er beskyttet for at styrke vildtlevende bestande af fugle og pattedyr. I vildtreservaterne kan der være begrænsninger på aktiviteter, som forstyrrer dyrelivet såsom jagt, motorbådssejlads og vandsport. Hvert vildtreservat har sin egen bekendtgørelse oprettet i henhold til jagt- og vildtforvaltningsloven. 

Der findes også såkaldte bekendtgørelsesfredninger, som enten er oprettet efter naturbeskyttelsesloven eller efter både naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Formålet med denne type fredning er bl.a. at beskytte plante- og dyrebestande og deres levesteder. Et andet formål kan være at beskytte særlige naturtyper, fortidsminder eller kulturspor. 

Jagt i vildtreservater og fredede områder