Vildtreservater og fredninger

Fugle og pattedyr er særligt beskyttet i vildtreservaterne, fordi færdsel, jagt og andre menneskelige aktiviteter er begrænset

Vildtreservater og fredninger

Et vildtreservat er et beskyttet naturområde, som er oprettet for at beskytte og styrke vildtlevende bestande af fugle og pattedyr. I vildtreservaterne kan der være begrænsninger på aktiviteter, som forstyrrer dyrelivet såsom jagt, motorbådssejlads og vandsport. Hvert vildtreservat har sin egen bekendtgørelse, og de er oprettet i henhold til jagt- og vildtforvaltningsloven. 

Der findes også såkaldte bekendtgørelsesfredninger, som enten er oprettet efter naturbeskyttelsesloven eller efter både naturbeskyttelsesloven og jagt-og vildtforvaltningsloven. Formålet med denne type fredninger er blandt andet at beskytte plante- og dyrebestandene og deres levesteder. Et andet formål kan være at beskytte særlige naturtyper, fortidsminder eller kulturspor.