Faldvildt og nødstedt vildt

Døde dyr fundet i naturen giver forskerne vigtig viden. Derfor finansierer Miljøstyrelsen den såkaldte faldvildtordning.

Faldvildt er døde dyr, som bliver fundet i naturen, og faldvildtet kan være en vigtig kilde til viden om spredning af smitsomme sygdomme i vildtbestandene og faunakriminalitet. Derfor finansierer Miljøstyrelsen det såkaldte Faldvildtkonsortium, som hvert år modtager mere end 1000 dødfundne dyr indleveret af jægere og andre, der færdes i naturen. 

Bemærk, at hvis du ser et sygt, vildt dyr i naturen, skal du lade det være. Det vil enten blive raskt af sig selv, blive føde for rovdyr eller dø af sygdommen og på den måde indgå i naturens kredsløb.

En undtagelse er ræve med skab, hvor du kan følge Naturstyrelsens retningslinjer, men det er frivilligt. Du har ikke pligt til at foretage dig noget. 

Hvad gør du, når du finder et dødt dyr i naturen?