Råvildt og råvildtsygen

Mange mennesker oplever at se svækkede rådyr i naturen, i haven eller ved sommerhuset. Disse dyr er typisk afmagrede og har tegn på diarré.

Dette sygdomsbillede har populært fået betegnelsen ”råvildtsygen” eller ”den fynske rådyrsygdom", fordi der i perioden 2004-2008 for første gang blev fundet et usædvanligt stort antal syge og døde rådyr på Fyn med disse symptomer. 

Man har ind til nu ikke præcist kunnet fastslå årsagen til symptomerne. Undersøgelser tyder på, at de muligvis kan skyldes virus, bakterier eller parasitter. Andre faktorer som f.eks. bestandsstørrelse, fodring og forvaltningsmæssige forhold kan også spille ind.

I dag ses der stadig eksempler på rådyr med de klassiske symptomer på råvildtsygen både på Fyn og andre steder i landet. 

Viden om råvildtsygen