Hjortevildtforvaltning

Foto: Colourbox

Bestanden af både kron- og dåvildt i Danmark er vokset betydeligt de seneste mange år. Der nedlægges hvert år knap 10.000 krondyr og lidt flere dådyr.

Når det gælder kronvildt, er der nu faste bestande i områder, hvor man ikke har set det tidligere. Samtidig med, at bestandene er blevet større, er interessen for dyrene vokset. Der er nu også uden for jægerkredse en sigende interesse for, hvordan kronvildtet forvaltes og for etikken i forbindelse med kronvildtjagt. 

Hjortevildt i Danmark