Jagttegn

Aktuelle informationer

Prøver 2022 & nyjægerjagter jagtår 2022

Senest opdateret den 07-02-2022

Jagtprøver og fulde buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Jagtprøver og buejagtprøver i 1. halvår 2022 vil blive åbnet løbende og senest 16. marts 2022, buejagtprøverne formentlig tidligere. Tilmelding sker på Mit jagttegn. Vær opmærksom på, at de prøveafholdende enheder i Naturstyrelsen offentliggør prøver i forskellig takt, blandt andet afhængig af indgåelsen af aftaler om leje af prøvesteder og skydebaner. Der vil løbende komme flere prøvedatoer i takt med, at prøverne bliver fyldt op.

Miljøstyrelsen henstiller til, at aspiranter som allerede har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og er klar til at gå til prøve, så vidt muligt prioriterer de tidlige prøvedatoer. Sen tilmelding kan medføre, at der frem mod udgangen af oktober ikke er ledig prøvekapacitet før efter nytår.

Nyjægerjagter 2022

Det er i øjeblikket forventningen, at Naturstyrelsen i 2022 atter vil kunne afholde nyjægerjagter i normalt omfang, forudsat at der ikke igen indføres Covid-19 restriktioner. For de nye jægere, som i forhold til 18-måneders reglen for bestået haglskydeprøve havde sidste mulighed for at deltage i en nyjægerjagt i efteråret 2020, vil der som følge af aflysningerne i 2020 undtagelsesvist blive givet adgang til, at de kan tilmelde sig en nyjægerjagt i 2022, på samme vilkår som de øvrige deltagere.

Mere information om dette vil blive udsendt til de berørte nyjægere.