Jagttegn

Alle jagttegn forventes klar til 1. april trods tekniske udfordringer

Miljøstyrelsen og politiet har sammen fundet en teknisk løsning, som forbedrer kommunikationen mellem Jagtportalen og politiets våbenregister. Svartiden bliver forkortet, og det betyder, at alle PBS-betalende jægere kan forvente at modtage jagttegnet for jagtår 2023/2024 fra Miljøstyrelsen inden 1. april 2023, såfremt de har indberettet vildtudbytte og ikke er tilmeldt digitalt jagttegn. 

Hvis man betaler sin jagttegnsafgift med betalingskort eller ved bankoverførsel sker produktion og udsendelse af jagttegnet løbende som normalt.

Vil du holde pause fra at have jagttegn eller slettes fra Jagttegnsregistret?

Du har mulighed for at holde pause fra at have jagttegn ved at lade være med at betale jagttegnsafgiften, men du skal dog indløse dit jagttegn mindst én gang hvert tiende år for at forblive jagttegnsberettiget.

Hvis du vil slettes helt fra Jagttegnsregistret, skal du kontakte os skriftligt via digital post eller fysisk brev. Du skal oplyse dit jægerID eller dit fulde navn, adresse og fødselsdato og skrive, at du ønsker at blive slettet.

Er du først blevet slettet, skal du op til en ny jagtprøve for at blive jagttegnsberettiget igen.

Læs eventuelt Vejledning i at sende Digital Post

Aktuelle informationer

Prøver 2023 

Senest opdateret den 1-03-2023

Jagtprøver og buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Tilmelding til jagtprøver og buejagtprøver i 1. halvår 2023  sker ved at logge på Mit Jagttegn. Vær opmærksom på, at de enheder i Naturstyrelsen, som afholder prøverne, løbende åbner for tilmelding i takt med, at prøverne bliver fyldt op.

Miljøstyrelsen henstiller til, at aspiranterne prioriterer de tidlige prøvedatoer, når de har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og er klar til at gå til prøve.