Jagttegn

Bekendtgørelse om jagttegn er ændret pr. 1. juli 2020

Ændringen af bekendtgørelsen medfører blandt andet, at en jæger ikke længere skal bestå haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- eller buejagtprøven. Derudover er der også ændret i afmeldings- og tilmeldingsfrister for alle prøvetyper, og så er antallet af prøveforsøg ændret for jagt- og buejagtprøverne.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside og dens information om prøverne.

Se den nye bekendtgørelse her.

NB! Forlænget behandlingstid

Jagttegnsekspeditionen har i lang tid modtaget en ekstraordinær stor mængde opkald og mails.

Dette skyldes et sammenfald mellem indløsning af jagttegn for 2020, følgerne af situationen omkring Covid 19 og ændringerne, der indgår i den nye bekendtgørelse om jagttegn. Det er derfor desværre ikke muligt at overholde den normale behandlingstid på 4 uger for mails eller at nå at besvare alle opkald hver dag.

Jagttegnsekspeditionen arbejder på højtryk for at hjælpe alle bedst muligt, og vi håber på jeres forståelse.

Åbning af jagtprøver og buejagtprøver

Senest opdateret den 07-08-2020

For efterårets prøver, forventes de resterende prøvedistrikter at offentliggøre deres prøvedatoer og dermed åbne for tilmeldingen til efterårets jagtprøver og buejagtprøver i løbet af uge 33. De første prøver forventes at blive afholdt i starten af uge 34. Afholdelsen af prøverne må i øjeblikket antages at ske under samme forudsætninger og deltagerbegrænsninger som forårets prøver for at forhindre smittespredning. Dette afhænger dog af sundhedsmyndighedernes anvisninger og retningslinjer i den kommende tid.

For løbende information om situationen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om jagttegn: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/

Der gøres opmærksom på, at såfremt man ikke aflægger jagtprøve eller buejagtprøve i foråret 2020, vil forårets prøveforsøg automatisk blive overført til efteråret 2020.

Undervisning i jagttegn

Som led i regeringens genåbning er flere liberale erhverv genåbnet fra den 20. april. Miljøstyrelsen opfordrer til, at jagttegnsundervisere følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med undervisning i jagttegn. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for de liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder.

Ligeledes er der for flere af landets skydebaner udarbejdet retningslinjer for brug af disse. Der opfordres til, at man lokalt orienterer sig om disse.

------------------------------------------------------------------------------

For at gå på jagt i Danmark skal man have bestået jagtprøven og en skydeprøve (hagl, riffel, bue)

For at forny sit jagttegn skal man hvert år indberette sit vildtudbytte og betale jagttegnsafgiften via "Mit jagttegn".

HUSK at udbytte af mårhund, mink og vaskebjørn skal indberettes under gruppen 'Invasive arter'.

Har du yderligere spørgsmål, som du endnu mangler svar på, kan du med fordel prøve at søge svar, ved at følge nedenstående link

Ofte stillede spørgsmål om jagttegn og jagt

Personligt jagttegn

Selvbetjening på Mit jagttegn

  • Forny dit jagttegn
  • Indberet vildtudbytte
  • Tilmeld og betal prøver

Mit jagttegn

Vi anbefaler at logge på Mit jagttegn via browserne Google Chrome, Firefox eller Explorer. Du kan få en fejl ved login, hvis du anvender Safari (Iphone eller Ipad).


Gæstejagttegn til turister og jagtgæster

Turister fra udlandet og andre uden folkeregisteradresse i Danmark skal have et gæstejagttegn for at kunne gå på jagt i Danmark: 

Læs mere om gæstejagttegn  

English visitors:
How do I get a Danish hunting licence?

Deutsch Besucher:
Wie bekomme ich den dänischen Jagdschein?Har du spørgsmål?

Kontakt Jagttegnsekspeditionen  
Inden du kontakter os, så se Spørgsmål og svar om jagttegn