Jagttegn

Brevpost erstatter e-mail, hvis du er fritaget for digital post

Hvis du er fritaget for digital post, vil du fremover udelukkende modtage beskeder fra Mit jagttegn pr. brev og ikke længere pr. email. Ændringen sker af hensyn til persondatasikkerheden.

Ændringen træder automatisk i kraft den 1. november 2022. For at være sikker på, du får al din post, skal du inden denne dato logge på Mit jagttegn og sætte kryds ved post i stedet for ved e-mail under ”foretrukken kontaktform”. 

Aktuelle informationer

Prøver 2023 & nyjægerjagter i jagtåret 2022/23

Senest opdateret den 14-11-2022

Jagtprøver og buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Tilmelding til jagtprøver og buejagtprøver i 1. halvår 2023 forventes at åbne i marts 2023. Tilmelding sker på Mit jagttegn. Vær opmærksom på, at de enheder i Naturstyrelsen, som afholder prøverne, løbende åbner for tilmelding i takt med, at prøverne bliver fyldt op.

Miljøstyrelsen henstiller til, at aspiranterne prioriterer de tidlige prøvedatoer, når de har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og er klar til at gå til prøve. 

Nyjægerjagter 2022

De nye jægere, som på grund af Corona-nedlukningen ikke kunne overholde 18-månedersreglen for deltagelse i en nyjægerjagt i efteråret 2020, har undtagelsesvis mulighed for at tilmelde sig en nyjægerjagt i 2022, på samme vilkår som de øvrige deltagere.

Mere information om dette vil blive udsendt til de berørte nyjægere.