Jagttegn

Vil du holde pause fra at have jagttegn eller slettes fra Jagttegnsregistret?

Du skal indløse dit jagttegn mindst én gang hvert tiende år for at forblive jagttegnsberettiget, men du har mulighed for at holde pause ved at lade være med at betale jagttegnsafgiften.

Hvis du vil slettes helt fra Jagttegnsregistret, skal du kontakte os skriftligt via digital post eller fysisk brev. Du skal oplyse dit jægerID eller dit fulde navn, adresse og fødselsdato og skrive, at du ønsker at blive slettet. 

Læs eventuelt Vejledning i at sende Digital Post

Aktuelle informationer

Prøver 2023 & nyjægerjagter i jagtåret 2022/23

Senest opdateret den 14-11-2022

Jagtprøver og buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Tilmelding til jagtprøver og buejagtprøver i 1. halvår 2023 forventes at åbne i marts 2023. Tilmelding sker på Mit jagttegn. Vær opmærksom på, at de enheder i Naturstyrelsen, som afholder prøverne, løbende åbner for tilmelding i takt med, at prøverne bliver fyldt op.

Miljøstyrelsen henstiller til, at aspiranterne prioriterer de tidlige prøvedatoer, når de har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og er klar til at gå til prøve. 

Nyjægerjagter 2022

De nye jægere, som på grund af Corona-nedlukningen ikke kunne overholde 18-månedersreglen for deltagelse i en nyjægerjagt i efteråret 2020, har undtagelsesvis mulighed for at tilmelde sig en nyjægerjagt i 2022, på samme vilkår som de øvrige deltagere.

Mere information om dette vil blive udsendt til de berørte nyjægere.