Jagttegn

Åbning for tilmelding til jagtprøver og skydeprøver

Der er i dag den 27/5 åbnet for tilmelding til nye jagt- og skydeprøver igen, under overholdelse af de særlige foranstaltninger og begrænsninger i antal tilmeldte, så smittespredning af Covid 19 forhindres ved prøveafholdelsen.

Man kan tilmelde sig de nye prøvedatoer via "Mit Jagttegn". Hvis man får tilbagebetalt sit prøvegebyr, kan tilmelding først ske, når man har indbetalt nyt prøvegebyr.

Der kan gå 2-3 uger, inden det tilbagebetalte, ’gamle’ prøvegebyr modtages på NemKonto. Dette forhindrer ikke indbetaling af nyt gebyr, og efterfølgende tilmelding til de åbnede prøver.

For løbende information om situationen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om jagttegn: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/

Der gøres opmærksom på, at såfremt man ikke aflægger jagtprøve i foråret 2020, vil forårets prøveforsøg automatisk blive overført til efteråret 2020.

NB! Specielt for buejagtprøver

Buejægere som pga. prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan søge om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail med angivelse af jægerID og prøvested/tidspunkt til

Hold dig løbende orienteret om nyt på www.mst.dk
www.jagttegn.dk
www.jaegerforbundet.dk og
www.fadb.dk

Undervisning i jagttegn

Som led i regeringens genåbning er flere liberale erhverv genåbnet fra den 20. april. Miljøstyrelsen opfordrer til, at jagttegnsundervisere følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med undervisning i jagttegn. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for de liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder, anbefalingerne findes her.

Ligeledes er der for flere af landets skydebaner udarbejdet retningslinjer for brug af disse. Der opfordres til, at man lokalt orienterer sig om disse.

------------------------------------------------------------------------------

For at gå på jagt i Danmark skal man som minimum have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk-, en praktisk- og en haglskydeprøve.

For at gå på riffeljagt eller buejagt skal man bestå henholdsvis riffelprøven eller buejagtprøven. 

For at forny sit jagttegn skal man hvert år indberette sit vildtudbytte via "Mit jagttegn".

HUSK at udbytte af mårhund, mink og vaskebjørn skal indberettes under gruppen 'Invasive arter'.

Har du yderligere spørgsmål, som du endnu mangler svar på, kan du med fordel prøve at søge svar, ved at følge nedenstående link

Ofte stillede spørgsmål om jagttegn og jagt

Personligt jagttegn

Selvbetjening på Mit jagttegn

  • Forny dit jagttegn
  • Indberet vildtudbytte
  • Tilmeld og betal prøver

Mit jagttegn

Vi anbefaler at logge på Mit jagttegn via browserne Google Chrome, Firefox eller Explorer. Du kan få en fejl ved login, hvis du anvender Safari (Iphone eller Ipad).

Processen for at få et jagttegn

For at få et jagttegn skal du gennemføre et kursus og bestå en teoretisk og en praktisk del af jagtprøven efterfulgt af en haglskydeprøve.

Læs mere om  jagtprøven


Gæstejagttegn til turister og jagtgæster

Turister fra udlandet og andre uden folkeregisteradresse i Danmark skal have et gæstejagttegn for at kunne gå på jagt i Danmark: 

Læs mere om gæstejagttegn  

English visitors:
How do I get a Danish hunting licence?

Deutsch Besucher:
Wie bekomme ich den dänischen Jagdschein?Har du spørgsmål?

Kontakt Jagttegnsekspeditionen  
Inden du kontakter os, så se Spørgsmål og svar om jagttegn