Jagttegn

Bekendtgørelse om jagttegn er ændret pr. 1. juli 2020

Ændringen af bekendtgørelsen medfører blandt andet, at en jæger ikke længere skal bestå haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- eller buejagtprøven. Derudover er der også ændret i afmeldings- og tilmeldingsfrister for alle prøvetyper, og så er antallet af prøveforsøg ændret for jagt- og buejagtprøverne.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside og dens information om prøverne.

Se bekendtgørelsen her

Jagtprøver og nyjægerjagter i efteråret 2020

Senest opdateret den 26-11-2020

Aflysning af nyjægerjagter i resten af jagtår 2020/2021

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har besluttet, at Naturstyrelsens nyjægerjagter for jagtåret 2020/2021 aflyses.

Beslutningen skal ses i lyset af den nyligt udmeldte forlængelse af forsamlingsrestriktionerne fra Sundhedsstyrelsen indtil 13. december 2020.

Nyjægerjagter afvikles for nye jægere, som har bestået jagtprøven og haglskydeprøven, med det hovedformål, at de nye jægere under kyndig vejledning, får mulighed for at komme på hagljagt, og dermed få en af de første praktiske erfaringer med hagljagt sammen med erfarne jægere fra Naturstyrelsen. En nyjægerjagt er dermed forbundet med fællesskab, deling af fælles oplevelser og en tæt dialog mellem jægerne om jagtens udøvelse, etikette, jagtsikkerhed m.m.

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har på denne baggrund vurderet, at det samlet set ikke er hensigtsmæssigt at afvikle nyjægerjagter under de nuværende Covid-19 restriktioner. 

Nye jægere, som havde sidste mulighed for deltagelse i nyjægerjagt i efteråret 2020 (18-måneders reglen), vil få mulighed for at deltage i en nyjægerjagt i efteråret 2021 på samme vis som de øvrige nyjægere, der opfylder kravene for deltagelse i nyjægerjagter.

Jagtprøver efteråret 2020

De kommende jagtprøver i efteråret 2020 er præget af sundhedsmyndighedernes nyligt udmeldte Covid-19 restriktioner, her specielt forsamlingsgrænsen på maks. 10 personer. Dette beyder desværre, at jagtprøverne indtil videre vil blive afholdt med et begrænset antal aspiranter. Information om åbne jagtprøver kan findes på "Mit jagttegn". Afholdelsen af jagtprøver vil løbende blive revurderet på baggrund af sundhedsmyndighedernes aktuelle anvisninger og retningslinjer i den kommende tid, og kan derfor blive ændret.

For information om jagtprøver og nyjægerjagter, kan du løbende holde dig orienteret på denne side, Miljøstyrelsens hjemmeside om jagttegn. Riffelprøver og haglskydeprøver afholdes af Danmarks Jægerforbund iht. gældende aftale mellem Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund. Du kan se og tilmelde dig åbne skydeprøver på "Mit jagttegn" under fanen "Prøver".

------------------------------------------------------------------------------

For at gå på jagt i Danmark skal man have bestået jagtprøven og en skydeprøve (hagl, riffel, bue)

For at forny sit jagttegn skal man hvert år indberette sit vildtudbytte og betale jagttegnsafgiften via "Mit jagttegn".

HUSK at udbytte af mårhund, mink og vaskebjørn skal indberettes under gruppen 'Invasive arter'.

Har du yderligere spørgsmål, som du endnu mangler svar på, kan du med fordel prøve at søge svar, ved at følge nedenstående link

Ofte stillede spørgsmål om jagttegn og jagt

Personligt jagttegn

Selvbetjening på Mit jagttegn

  • Forny dit jagttegn
  • Indberet vildtudbytte
  • Tilmeld og betal prøver

Mit jagttegn

Vi anbefaler at logge på Mit jagttegn via browserne Google Chrome, Firefox eller Explorer. Du kan få en fejl ved login, hvis du anvender Safari (Iphone eller Ipad).


Gæstejagttegn til turister og jagtgæster

Turister fra udlandet og andre uden folkeregisteradresse i Danmark skal have et gæstejagttegn for at kunne gå på jagt i Danmark: 

Læs mere om gæstejagttegn  

English visitors:
How do I get a Danish hunting licence?

Deutsch Besucher:
Wie bekomme ich den dänischen Jagdschein?Har du spørgsmål?

Kontakt Jagttegnsekspeditionen  
Inden du kontakter os, så se Spørgsmål og svar om jagttegn