Jagttegn

Forlænget behandlingstid - vi arbejder på højtryk

Jagttegnsekspeditionen modtager ekstraordinært mange opkald og mails. Derfor er det desværre ikke muligt at overholde den normale behandlingstid på fire uger for mails eller at nå at besvare alle opkald hver dag. 

Årsagen til den ekstraordinære travlhed er et sammenfald mellem indløsning af jagttegn for 2021, opgradering af Nets’ sikkerheds-foranstaltninger ved kortbetaling og fejl hos vores printleverandør. 

Jagttegnsekspeditionen arbejder på højtryk for at hjælpe alle bedst muligt, og vi håber på jeres forståelse. 

Bemærk: Jagttegnsafgiften inklusiv jagtforsikringen er 676 kr. for det kommende jagtår.

Husk coronapasset: I 2021 er det p.t. et krav, at du medbringer gyldigt coronapas, når du skal aflægge almindelig jagtprøve og buejagtprøve. Hvis du møder op uden, har du spildt et af dine tre prøveforsøg, og du skal betale gebyr igen, når du tilmelder dig næste gang. Kravet gælder IKKE haglskydeprøven og riffelprøven (opdateret 01-06-2021).

Læs mere om prøver og Covid-19 forholdsregler nederst på denne side (opdateret 06-05-2021).

Aktuelle informationer

Prøver 2021 & nyjægerjagter jagtår 2021

Senest opdateret den 06-05-2021

Jagtprøver og fulde buejagtprøver (teoretisk + praktisk)

Jagtprøver og buejagtprøver åbner igen for tilmelding fra 10. maj. Jagtprøverne bliver afholdt fra den 17. maj og frem. Der vil løbende komme flere prøvedatoer i takt med, at prøverne bliver fyldt op. 

På grund af Covid 19-restriktionerne må der højst være 25 personer i lokalet ved prøverne, og der skal være én meter mellem aspiranterne i lokalet. For at deltage i prøven stilles desuden krav om fremvisning af gyldigt Coronapas.

Aspiranter, der ikke kan fremvise et gyldigt Coronapas, vil blive afvist og noteret som udeblevet, og dermed har man brugt et prøveforsøg.

Når Naturstyrelsens enheder åbner for tilmelding til prøverne, er der tilmelding via "Mit jagttegn".

Jagttegnsundervisningen over hele landet er forsinket på grund af Covid-19 restriktioner. Derfor henstiller Miljøstyrelsen til, at aspiranter som allerede har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og er klar til at gå til prøve, så vidt muligt prioriterer de tidlige prøvedatoer. Sen tilmelding kan medføre, at der frem mod udgangen af juni ikke er ledig prøvekapacitet før efter sommerferien.

Generhervelsesprøver for bue

Under de nuværende Covid-19 restriktioner afholdes generhvervelsesprøver for bue på udendørs baner. 

Haglskydeprøver og riffelprøver

Under de nuværende Covid-19 restriktioner afholdes haglskydeprøver og riffelprøver på udendørs baner. 

Nyjægerjagter 2021

Naturstyrelsens afholdelse af nyjægerjagter i efteråret 2020 var også præget af de gældende Covid-19 restriktioner, hvilket betød at stort set alle jagter desværre måtte aflyses.

Det er i øjeblikket forventningen, at Naturstyrelsen i 2021 igen vil kunne afholde nyjægerjagter såfremt eventuelt gældende Covid-19 restriktioner mv. tillader dette.

For de nye jægere, som i forhold til 18-måneders reglen for bestået haglskydeprøve havde sidste mulighed for at deltage i en nyjægerjagt i efteråret 2020, vil der som følge af aflysningerne i 2020, undtagelsesvist blive givet adgang til at de kan tilmelde sig en nyjægerjagt i 2021, på samme vilkår som de øvrige deltagere.

Mere information om dette vil blive udsendt til de berørte nyjægere.


Bekendtgørelsen om jagttegn er ændret pr 1. juli 2020

Ændringen af bekendtgørelsen medfører blandt andet, at en jæger ikke længere skal bestå haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- eller buejagtprøven. Derudover er der også ændret i afmeldings- og tilmeldingsfrister for alle prøvetyper, og så er antallet af prøveforsøg ændret for jagt- og buejagtprøverne.