Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Jagttegn

For at gå på jagt i Danmark skal man som minimum have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk og en praktisk prøve og en haglskydeprøve.

For at gå på riffeljagt eller buejagt skal man bestå henholdsvis riffelprøven eller buejagtprøven. 

For at forny sit jagttegn skal man hvert år indberette sit vildtudbytte via "Mit jagttegn".  

Selvbetjening på Mit jagttegn

  • Forny dit jagttegn
  • Indberet vildtudbytte
  • Tilmeld og betal prøver

  Mit jagttegn

jagttegn-proces.jpg

For at få et jagttegn skal du gennemføre et kursus og bestå en teoretisk og en praktisk del af jagtprøven efterfulgt af en haglskydeprøve.

Læs mere om  jagtprøven


Gæstejagttegn til turister og jagtgæster

Turister fra udlandet og andre uden folkeregisteradresse i Danmark skal have et gæstejagttegn for at kunne gå på jagt i Danmark: 

Gæstejagttegn  

 

English visitors:
How do I get a Danish hunting licence?

Deutsch Besucher:
Wie bekomme ich den dänischen Jagdschein?


Læs Vildtinformation

Nyhedsbrev til natur- og jagtinteresserede

Har du spørgsmål?

Kontakt  Jagttegn  
Inden du kontakter os, så se Spørgsmål og svar om jagttegn