Jagttegn

Aflysning af jagtprøver samt riffel-, hagl- og buejagtprøver frem til 4. maj 2020

Miljøstyrelsen følger i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Foreningen af Danske Buejægere, udviklingen i corona-epidemien nøje, i forhold til afholdelsen af prøver i 1. halvår 2020.

Som følge af den stadig mere alvorlige situation omkring corona-smitten i Danmark, og den risiko for smittespredning, som afholdelse af prøver og arrangementer indebærer for både prøvedeltagere og prøvesagkyndige, aflyses alle planlagte jagtprøver, buejagtprøver, riffelprøver og haglskydeprøver, foreløbig frem til den 4. maj 2020. Da de fleste skydebaner er lukkede i den næste måneds tid grundet corona-smitten, vil det desuden rent praktisk være meget svært at forberede sig til jagtprøver og skydeprøver i april måned.

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Foreningen af Danske Buejægere og Jagttegnslærerforeningen, undersøge mulighederne for at afholde de aflyste prøver på et senere tidspunkt inden sommerferien. Men dette afhænger selvsagt af myndighedernes anvisninger, og af hvordan situationen i øvrigt udvikler sig i den kommende tid.

NB! Specielt for buejagtprøver

Buejægere som pga. prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan undtagelsesvist søge om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail med angivelse af jægerID og prøvested/tidspunkt til

Hold dig løbende orienteret om nyt på www.mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/
www.fadb.dk og
www.jaegerforbundet.dk 

------------------------------------------------------------------------------

For at gå på jagt i Danmark skal man som minimum have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk-, en praktisk- og en haglskydeprøve.

For at gå på riffeljagt eller buejagt skal man bestå henholdsvis riffelprøven eller buejagtprøven. 

For at forny sit jagttegn skal man hvert år indberette sit vildtudbytte via "Mit jagttegn".

HUSK at udbytte af mårhund, mink og vaskebjørn skal indberettes under gruppen 'Invasive arter'.

Har du yderligere spørgsmål, som du endnu mangler svar på, kan du med fordel prøve at søge svar, ved at følge nedenstående link

Ofte stillede spørgsmål om jagttegn og jagt

Personligt jagttegn

Selvbetjening på Mit jagttegn

  • Forny dit jagttegn
  • Indberet vildtudbytte
  • Tilmeld og betal prøver

Mit jagttegn

Vi anbefaler at logge på Mit jagttegn via browserne Google Chrome, Firefox eller Explorer. Du kan få en fejl ved login, hvis du anvender Safari (Iphone eller Ipad).

Processen for at få et jagttegn

For at få et jagttegn skal du gennemføre et kursus og bestå en teoretisk og en praktisk del af jagtprøven efterfulgt af en haglskydeprøve.

Læs mere om  jagtprøven


Gæstejagttegn til turister og jagtgæster

Turister fra udlandet og andre uden folkeregisteradresse i Danmark skal have et gæstejagttegn for at kunne gå på jagt i Danmark: 

Læs mere om gæstejagttegn  

English visitors:
How do I get a Danish hunting licence?

Deutsch Besucher:
Wie bekomme ich den dänischen Jagdschein?Har du spørgsmål?

Kontakt Jagttegnsekspeditionen  
Inden du kontakter os, så se Spørgsmål og svar om jagttegn