Jagttegn

Bekendtgørelse om jagttegn er ændret pr. 1. juli 2020

Ændringen af bekendtgørelsen medfører blandt andet, at en jæger ikke længere skal bestå haglskydeprøven for at kunne aflægge riffel- eller buejagtprøven. Derudover er der også ændret i afmeldings- og tilmeldingsfrister for alle prøvetyper, og så er antallet af prøveforsøg ændret for jagt- og buejagtprøverne. Frem til midten af juli vil vi opdatere vores hjemmeside og dens information om prøverne.

Se den nye bekendtgørelse her.

NB! Forlænget behandlingstid

Jagttegnsekspeditionen har i lang tid modtaget en ekstraordinær stor mængde opkald og mails.

Dette skyldes et sammenfald mellem indløsning af jagttegn for 2020, følgerne af situationen omkring Covid 19 og ændringerne, der indgår i den nye bekendtgørelse om jagttegn. Det er derfor desværre ikke muligt at overholde den normale behandlingstid på 4 uger for mails eller at nå at besvare alle opkald hver dag.

Jagttegnsekspeditionen arbejder på højtryk for at hjælpe alle bedst muligt, og vi håber på jeres forståelse.

Åbning af jagtprøver og buejagtprøver

Senest opdateret den 26-06-2020

For forårets prøver er der på det seneste igen åbnet for afholdelse af nye jagt- og skydeprøver, under overholdelse af de særlige foranstaltninger, herunder begrænsninger i antal tilmeldte, så smittespredning af Covid 19 så vidt muligt undgås ved prøveafholdelsen. Miljøstyrelsen drøfter løbende, med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, de praktiske muligheder for at give så mange prøveaspiranter som muligt adgang til at aflægge jagt- og skydeprøver i 1. halvår 2020.

For jagtprøverne betyder dette, at der prioriteres afholdelse af fulde jagtprøver, dvs. både skriftlig og praktisk prøve. Der vil derfor ikke blive afholdt opsamlingsprøver / ’omgænger-prøver’ i forårshalvåret 2020 i et omfang der svarer til det antal der forventeligt er behov for. Da der måske op mod afslutningen af sæsonen kan være uudnyttede pladser til fulde prøver, vil disse pladser blive tilbudt omgængere. Vi opfordrer til, at du selv holder øje med mulighederne på "Mit jagttegn".

Forårets jagtprøver vil blive afholdt i størst muligt omfang, frem til og med fredag den 26. juni. Man kan tilmelde sig de nye prøvedatoer via "Mit Jagttegn". Husk at der skal indbetales prøvegebyr, inden tilmelding kan ske. Tilbagebetaling af alle ’gamle’ prøvegebyrer på grund af prøveaflysninger i foråret, vil være afsluttet inden udgangen af indeværende uge 24.

Der åbnes løbende for nye jagtprøver, så hvis du endnu ikke er tilmeldt en jagtprøve, vil vi opfordre dig til tjekke, om der skulle være åbnet nye prøver eller kommet ledige pladser pga. afbud på "Mit jagttegn". Vær opmærksom på, at hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig en jagtprøve på "Mit jagttegn", er det fordi der ikke er jagtprøver med ledige pladser på dit eget prøvedistrikt.

For efterårets prøver, forventes tilmeldingen til efterårets jagtprøver og buejagtprøver at åbne i starten af uge 32, med forventet opstart af prøver i starten af uge 33. Afholdelsen af prøverne må i øjeblikket antages at ske under samme forudsætninger og deltagerbegrænsninger som forårets prøver for at forhindre smittespredning. Dette afhænger dog af sundhedsmyndighedernes anvisninger og retningslinjer i den kommende tid.

For løbende information om situationen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om jagttegn: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/

Der gøres opmærksom på, at såfremt man ikke aflægger jagtprøve eller buejagtprøve i foråret 2020, vil forårets prøveforsøg automatisk blive overført til efteråret 2020.

Undervisning i jagttegn

Som led i regeringens genåbning er flere liberale erhverv genåbnet fra den 20. april. Miljøstyrelsen opfordrer til, at jagttegnsundervisere følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med undervisning i jagttegn. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for de liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder, anbefalingerne findes her.

Ligeledes er der for flere af landets skydebaner udarbejdet retningslinjer for brug af disse. Der opfordres til, at man lokalt orienterer sig om disse.

------------------------------------------------------------------------------

For at gå på jagt i Danmark skal man som minimum have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk-, en praktisk- og en haglskydeprøve.

For at gå på riffeljagt eller buejagt skal man bestå henholdsvis riffelprøven eller buejagtprøven. 

For at forny sit jagttegn skal man hvert år indberette sit vildtudbytte via "Mit jagttegn".

HUSK at udbytte af mårhund, mink og vaskebjørn skal indberettes under gruppen 'Invasive arter'.

Har du yderligere spørgsmål, som du endnu mangler svar på, kan du med fordel prøve at søge svar, ved at følge nedenstående link

Ofte stillede spørgsmål om jagttegn og jagt

Personligt jagttegn

Selvbetjening på Mit jagttegn

  • Forny dit jagttegn
  • Indberet vildtudbytte
  • Tilmeld og betal prøver

Mit jagttegn

Vi anbefaler at logge på Mit jagttegn via browserne Google Chrome, Firefox eller Explorer. Du kan få en fejl ved login, hvis du anvender Safari (Iphone eller Ipad).

Processen for at få et jagttegn

For at få et jagttegn skal du gennemføre et kursus og bestå en teoretisk og en praktisk del af jagtprøven efterfulgt af en haglskydeprøve.

Læs mere om  jagtprøven


Gæstejagttegn til turister og jagtgæster

Turister fra udlandet og andre uden folkeregisteradresse i Danmark skal have et gæstejagttegn for at kunne gå på jagt i Danmark: 

Læs mere om gæstejagttegn  

English visitors:
How do I get a Danish hunting licence?

Deutsch Besucher:
Wie bekomme ich den dänischen Jagdschein?Har du spørgsmål?

Kontakt Jagttegnsekspeditionen  
Inden du kontakter os, så se Spørgsmål og svar om jagttegn