Om anmeldepligtigt affald

Gebyr for behandling af en anmeldelse

Anmelder skal betale et gebyr for Miljøstyrelsens og eventuelt andre myndigheders sagsbehandling.

Gebyret for sagsbehandling af en notifikation/anmeldelse er i 2024: DKK 35.513,-

Sagsbehandlingstid

Miljøstyrelsen forventer i øjeblikket at kunne begynde sagsbehandlingen af anmeldelser om import og eksport af affald inden for ca. 5 arbejdsuger efter modtagelse af anmeldelsen.

Samtidig kan det oplyses, at der vil kunne gå yderligere op mod to uger fra sagsbehandlingen påbegyndes, til I hører nærmere fra os, idet anmeldelsen i denne periode gennemgås af den tilknyttede sagsbehandler og tekniker. 

Vi kan ikke oplyse om, hvor lang tid der samlet går, før anmeldelsen er endeligt godkendt af de involverede myndigheder. Dog vil en fuldt oplyst sag have en kortere sagsbehandlingstid end en anmeldelse med manglende oplysninger. Miljøstyrelsen opfordrer til, at anmeldere anvender trin for trin vejledningen til udfyldelse af en anmeldelse.