R12 og R13 operationer

I en R12 og R13 operation, har Miljøstyrelsen brug for flere oplysninger vedrørende affaldet end ved anmeldelser til de andre operationer.

Hvad står R12 og R13 for?

R12 står for "Udveksling af affald med henblik på udførelse af en af metoderne R1-R11".

R13 står for "Opsamling af materiale forud for en af de i denne liste omhandlede metoder".

Hvis du vil vide mere om operationskoder, kan du på anmeldelsesformularens s.2 finde en liste med alle operationskoder og deres beskrivelser.

Hvad er en R12 operation? 

En R12 operation betyder at affaldet sendes til et behandlingsanlæg, der fortager en forbehandling af affaldet. Det kaldes også for en midlertidig behandling. Efter den midlertidige behandling sendes affaldet videre til en endelig behandling. For eksempel kan den midlertidige behandling bestå af, at affaldet sorteres i affaldsfraktioner og gøres klar til en endelig behandling på et andet behandlingsanlæg.

Hvad skal med i en anmeldelse vedr. en R12  operation?

Anmelder skal være opmærksom på, at der skal udfyldes to ekstra dokumenter når der er tale om affald til en R-12 operation. Et R12-skema og en R12-bekræftelse om import, hvilket uddybes herunder:

R12 skema: Ved en R12 operation skal det fremgå af anmeldelsen, hvilke affaldsfraktioner affaldet sorteres i efter den første behandling samt hvilken videre behandling affaldsfraktioner går til. Oplysningerne kan med fordel udfyldes i et R12-skema.

R12-bekræftelse om import: Alle de potentielle aftagere/endelige behandlingsanlæg på R12-skemaet skal udfylde og underskrive en bekræftelsesblanket om, at de kan behandle og modtage affaldet. Bekræftelsesblanketten sendes til Miljøstyrelsen sammen med R12-skemaet og de øvrige dokumenter til en anmeldelse. Bekræftelsen skal kun fremsendes når der er tale om import af affald til Danmark.

Hvad er en R13 operation?

En R13 operation betyder at affaldet sendes til en midlertidig oplagring, men der foretages ikke en behandling af affaldet. Behandlingsanlægget fortager en oplagring af affaldet med henblik på, at sende det videre til andre behandlingsanlæg til endelige behandlinger.

Hvad skal med i en anmeldelse vedr. en R13 operation?

R13 skema: Ved en R13 operation skal det fremgå af anmeldelsen, hvilket behandlingsanlæg affaldet viderefordeles til, hvilken operationskode behandlingsanlægget udfører samt hvilken kapacitetsmængde behandlingsanlægget har tilladelse til at være aftager af.

R13-bekræftelse om import: Alle de potentielle aftagere/endelige behandlingsanlæg på R13-skemaet skal udfylde og underskrive bekræftelsesblankettet om, at de kan behandle og modtage affaldet. Bekræftelsesblanketten sendes til Miljøstyrelsen sammen med R13-skemaet og de øvrige dokumenter til en anmeldelse. Bekræftelsen skal kun fremsendes når der er tale om import af affald til Danmark.

Hvis affaldet skal videre til endelig behandling i andet land, skal anmelder være opmærksom på følgende:

Hvis anmeldepligtigt affald skal videre til et andet land, skal der laves en ny anmeldelse for dette affald. Denne anmeldelse laves mellem landet hvor den midlertidige behandling foregår og landet hvor den endelige behandling foregår.

Hvis der efter den midlertidige behandling sendes grøntlistet affald videre indenfor EU, skal affaldet følges af et udfyldt Bilag VII fra Transportforordningen.