Vejledning til udfyldelse af en anmeldelse

En anmeldelse består af en anmeldelsesformular (Bilag 1A) og en transportformular (Bilag 1B) fra Transportforordningen samt diverse bilag.

Anmeldelsesformularen (bilag 1A) har til formål at give de berørte kompetente myndigheder de oplysninger, de behøver for at vurdere, om påtænkte overførsler af affald kan accepteres. 

Transportformularen (bilag 1B) skal konstant ledsage et parti affald fra det tidspunkt, hvor det forlader affaldsproducenten, indtil det ankommer til et bortskaffelses- eller nyttiggørelsesanlæg i et andet land.

Der skal derudover vedlægges en række nødvendige bilag til en anmeldelse, som blandt andet en kontrakt, sikkerhedsstillelse, evt. fuldmagt mm.

Miljøstyrelsen har udviklet en tjekliste, der viser hvilke dokumenter en anmeldelse indeholder. De dokumenter der skal følge en anmeldelse, kan variere fra notifikation til notifikation, men tjeklisten er et godt værktøj til at arbejde ud fra.

Videovejledning til udfyldelse af bilag 1A