Tekniske vejledninger

For at vejlede en anmeldelsesproces bedst muligt, er de tekniske vejledninger udviklet til en bestemt affaldsfraktion samt hvilken operationskode affaldet har.

Træaffald

Jordaffald

Elektronikaffald

Farligt affald

RDF affald