Eksport af brugt elektronik

Elektronikaffald indeholder farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, asbest og freongasser. Elektronikaffald kan derfor være skadeligt for mennesker og miljø og det er vigtigt, at affaldet behandles på affaldsanlæg, som bl.a. er specialiseret i at håndtere de farlige stoffer i elektronikaffaldet.

Alt elektronik bliver til affald på et tidspunkt, og det er derfor vigtigt at eksportere brugt elektronik med omtanke. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår brugt elektrisk og elektronisk udstyr er affald, og reglerne om eksport af brugt elektronik har derfor grundlæggende til formål at forhindre eksport af brugt udstyr, som i virkeligheden er elektronikaffald. For at blive anset for at være brugt elektrisk og elektronisk udstyr, og ikke affald, skal udstyret være funktionsdueligt, og det skal bruges igen til sit oprindelige formål i modtagerlandet.

Find yderligere information i Miljøstyrelsens vejledning til eksportører, som indeholder retningslinjer for test af funktionsduelighed og tjeklister, der kan bruges til at sikre, at alle dokumentationskrav overholdes.

Tilsynsmyndigheder kan finde tjeklister til visuel kontrol og dokumentkontrol af eksport brugt elektronik i Miljøstyrelsens vejledning til tilsynsmyndigheder .  

Vær desuden opmærksom på, at nogen lande har restriktioner på import af forskellige slags brugt elektronik. Se hvilke lande i Miljøstyrelsens oversigt over lande med restriktioner på import af brugt elektronik . Oversigten er oversat til engelsk . Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at oversigten ikke nødvendigvis er komplet og at reglerne i de forskellige lande, kan ændre sig. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til hvordan du pakker elektronik som skal transporteres. Vejledningen er oversat til engelsk og fransk.