Sådan pakker du elektronik som skal transporteres

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om emballering og pakning af brugt elektronik som skal transporteres.

Ved eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr gælder der for det særlige krav til emballeringen og pakningen af udstyret og særlige krav til dokumentationen for, at der ikke er tale om affald. Der er også krav til hvilke dokumenter, der i øvrigt skal følge udstyret. 

Overholdes disse krav ikke, vil udstyret blive betragtet som affald, og skal derfor eksporteres efter reglerne for eksport af affald. Følges reglerne for eksport af affald ikke, er eksporten ulovlig.

Brugt udstyr skal for det første emballeres og pakkes så det er beskyttet mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning.

Udstyret skal under transporten være ledsaget af en erklæring om, hvem der er ansvarlige for eksporten.

Hvis man på grund af udstyrets alder eller stand kan blive i tvivl om det er affald eller brugt udstyr, skal udstyret inden eksporten testes for, om det virker. Det skal også evalueres for, om det indeholder farlige stoffer. Dokumentationen for at udstyret virker og for evaluering af, om det indeholder farlige stoffer, skal følge med udstyret under transporten, og på hvert stykke udstyr skal der være en mærkat, der viser, at det er testet.

Under transporten skal udstyr, der kan mistænkes for at være affald, også ledsages af:

  • en liste over det udstyr, der er i transporten
  • en kopi af faktura eller kontrakt for salg af udstyret til modtageren i udlandet, hvor der står, at udstyret virker og er beregnet til direkte genbrug, og
  • en erklæring fra den der er ansvarlig for eksporten om, at forsendelsen ikke indeholder affald.