Vejledning til anmeldelsesformularen (bilag 1A)

Her beskrives retningslinjerne for en standardudfyldelse af en anmeldelse. Udfyldelsen af anmeldelsesformularen (bilag 1A) afhænger bl.a. af hvilken behandling affaldet skal til. Her er beskrevet hvordan man udfylder en anmeldelse, hvor affaldet skal direkte til behandling, og hvor der ikke sker en midlertidig behandling først. Anmeldelsen og alle oplysninger til den, herunder den vedlagte dokumentation i form af bilag, skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk. Selvom denne vejledning følges, afhænger de oplysninger som skal følge anmeldelsen af den enkelte sag. Miljøstyrelsen vil derfor muligvis spørge om yderligere oplysninger, selvom denne vejledning er fulgt. Hvis oplysningen ikke haves, skrives i stedet N/A så det ses at der er taget stilling til feltet og at der ikke blot er tale om en forglemmelse.

Trin for trin vejledning til udfyldelse af bilag 1A