Forhåndsgodkendelse af nyttiggørelsesanlæg

Med en forhåndsgodkendelse kan dit anlæg modtage affald fra samme anmelder i op til tre år, hvor det ellers kun er et år. Det er en stor fordel for de udenlandske anmeldere, fordi det letter deres administrative arbejde med ansøgning om de nødvendige tilladelser. Det betyder samtidig, at overførsel til danske forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg bliver mere attraktivt.

Forhåndsgodkendte anlæg er nemmere og billigere at benytte for de udenlandske kunder, der skal anmelde overførsel af affald til nyttiggørelse i Danmark. Se hvordan I ansøger om forhåndsgodkendelse af jeres anlæg.

Hvilke anlæg kan søge?

I kan søge om forhåndsgodkendelse uanset hvilke former for affald anlægget håndterer. Det vil sige både listet og ulistet affald, og herunder også farligt affald.

Ansøg om forhåndsgodkendelse af nyttiggørelsesanlægget

Download ansøgningsskema - R1 anlæg der behandler RDF

Download ansøgningsskema - Øvrige operationer

Udfyld ansøgningsskemaet og send skemaet og de relevante bilag, bl.a. miljøgodkendelsen, til impeksp@mst.dk

Ansøgningen skal sendes af indehaveren af miljøgodkendelsen for anlægget, eller en anden autoriseret person på vegne af indehaveren af anlægget.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen din ansøgning

Når Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen tager vi kontakt til kommunen og retten i den retskreds, som nyttiggørelsesanlægget hører til.

  • Vi undersøger om anlægget har tilladelse til at nyttiggøre det affald, som anlægget søger om forhåndsgodkendelse til.
  • Vi sikrer os, at tilsynskommunen og retten i den relevante retskreds ikke har indvendinger mod en forhåndsgodkendelse.
  • Derefter får I en afgørelse med tilsagn eller afslag på om anlægget er blevet forhåndsgodkendt.

Procedurer for behandlingen af ansøgningerne er ved at blive fastlagt og sagsbehandlingstiden vil afhænge af antallet af ansøgninger. Vi behandler dem hurtigst muligt. 

Miljøstyrelsen udsteder forhåndsgodkendelser til danske nyttiggørelsesanlæg efter transportforordningens artikel 14 (forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg)

Når anlægget er forhåndsgodkendt af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen sender oplysninger om forhåndsgodkendelserne til EU-Kommissionen og i visse tilfælde til OECD-sekretariatet. Derefter bliver oplysninger om at jeres anlæg er forhåndsgodkendt lagt på EU-kommissionens hjemmeside. Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside med oplysninger om forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg i EU.

Hvor længe er min forhåndsgodkendelse gyldig?

Forhåndsgodkendelsen varer maksimalt 10 år, men kan til enhver tid inddrages. For eksempel ved ændringer i miljøgodkendelsen eller hvis anlægget dømmes for overtrædelser af miljølovgivningen.

OECD's liste med forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg

Danske forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg