Hvordan indsendes en anmeldelse til Miljøstyrelsen?

En anmodning om import eller eksport af affald skal indsendes til Miljøstyrelsen digitalt. Eksportanmeldelser skal indsendes gennem virk.dk.

Anmeldepligtigt affald 

  • Ved eksport af affald skal alle notifikationsdokumenter og de medfølgende dokumenter indsendes gennem den digitale blanket hos virk.dk
  • Som et alternativ til den digitale blanket, kan en notifikation sendes på e-mail til impeksp@mst.dk
  • Ved import af affald, skal en notifikation sendes på e-mail til impeksp@mst.dk
  • Bankgaranti/finansiel sikkerhedsstillelse skal dog i nogle tilfælde fremsendes fysisk
  • Miljøstyrelsen udsteder bekræftelse og samtykke digitalt eller indsigelse digitalt.
  • Varslinger af transport, annulleringer, behandlingsbeviser mv. modtages fortsat pr. e-mail vedhæftet transportdokumentet bilag 1B til transportdoc@mst.dk 

For både grønlistet og anmeldepligtigt affald

  • For transporter fra/til/gennem Danmark skal transportøren kunne fremvise de digitale transportdokumenter (herunder bilag 1B eller bilag VII) på f.eks. en tablet eller
  • Dokumenter som kræver dato og underskrift skal fortsat påføres dette enten med NemID medarbejdersignatur eller med indscannet kuglepenunderskrift og dato.
  • Ved toldsteder i Danmark kræves enten det fysiske transportdokument, bilag 1B, (udprintet) eller en fremvisning af en digital version f.eks. i en pdf-version på en tablet eller smartphone.

Fremvisning af digitale dokumenter

Det er til enhver tid anmelderens pligt at undersøge, hvilke lande der accepterer fremvisning af digitale dokumenter og under hvilke omstændigheder, samt hvilke lande, som ikke accepterer fremvisning af digitale dokumenter.