Vejledninger om Affaldsdatasystemet (ADS)

Find praktiske informationer om, hvordan du kommer i gang med at indberette til affaldsdatasystemet, vejledninger til valg af koder og andre informationer relateret til ADS.

Brugervejledning til indsigelse for farligt affald

Hvis du har modtaget en besked i din virksomheds e-boks om indsigelse mod farligt affald, kan du følge denne klikguide for at se og evt. gøre indsigelse mod data.

Klikguide til indsigelser mod farligt affald

MitID

For at indberette til affaldsdatasystemet, skal du bruge MitID Erhverv der er tilknyttet til et p-nummer. På virk.dk kan du læse om, hvordan du bestiller, installerer og bruger MitID.

Få hjælp til MitID på virk.dk

Hvis du har behov for yderligere oplysninger vedrørende P-nr., kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon 35 29 10 00.

P-nummer

I affaldsdatasystemet skelnes imellem, hvor i behandlingsforløbet affaldet befinder sig, og derfor skal man anvende sit P-nummer til indberetning. P-nummeret er et 10-cifret produktionsenhedsnummer, der angiver den fysiske beliggenhed for hvert sted, hvorfra virksomheden driver sine aktiviteter.

Der kan således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nr.

Læs mere om P-numre på erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Indberetning af reel slutbehandling ved import og/eller eksport

Fra januar 2022 skal man ved import-, eksportproducent- og eksport-indberetninger angive den procentvise reelle slutbehandling af affaldet jf. affaldsdatabekendtgørelsens, bilag 1, afsnit 5.

Følgende er en teknisk vejledning til at guide jer igennem indberetningen af denne type data.

Vejledningen til indberetning af reel slutbehandling

Indberetningsværktøj til reel slutbehandling

Valg af affaldskoder

Ved indberetning til affaldsdatasystemet vælges en overordnet affaldsfraktion og en mere detaljeret EAK-kode, som er en fælles europæisk affaldskode. Herudover skal det indberettes, hvordan affaldet skal behandles. Nedenfor er der råd og vejledning til valg af disse koder.

Affaldsfraktioner

Alle affaldsfraktioner kan ses i bekendtgørelsen om affaldsdatasystemet og i Bilag A - Værdikodeliste 3.08 i fanen WasteTypecodes. Der er affaldsfraktioner til affald, der kommer fra erhverv (affaldsfraktioner, der starter med E), og affaldsfraktioner til affald der kommer fra husholdninger (affaldsfraktioner, der starter med H). Desuden er der affaldsfraktioner til forskellige typer af emballageaffald.

Vælg den affaldsfraktion, der fortæller mest om affaldets sammensætning og undgå at vælge affaldsfraktionerne til blandet affald, medmindre affaldet er indsamlet blandet.

Affaldsdata anvendes bl.a. til at vise, hvor meget af hvilket affald, der håndteres, og det er derfor afgørende at indberette den affaldsfraktion, der fortæller mest om affaldets materiale eller produkt.

EAK-koder

Alle EAK-koder kan ses i bekendtgørelsen om affald og i Bilag A - Værdikodeliste 3.08 i fanen EAK-Codes. EAK-koderne er opbygget i tre niveauer: Det første niveau er inddelt efter virksomhedstype, andet niveau beskriver virksomhedsaktiviteter, og det sidste niveau er affaldstypen.

Vejledning - EAK koder - De fire trin (26-10-2018)

Som supplement til valg af EAK-koder, er der her en oversigt, for hvilke EAK-koder, der er relevante for de kommunale indsamlingsordninger:

Vejledning - Kodevalg kommunale ordninger

Yderligere er der udviklet et hjælpeværktøj, som kan hjælpe dig med at finde de fleste EAK-koder på baggrund af de Danske Branchekoder. Hent hjælpeværktøjet her enten som pdf eller excel-dokument:

Hjælpeværktøj til EAK-koder (pdf)

Hjælpeværktøj til EAK-Koder (Excel)

Sammenhæng mellem Affaldsfraktion og EAK-kode

Der skal være sammenhæng mellem affaldsfraktionen og EAK-koden, sådan at de to affaldskoder ikke har modstridende betydning for det samme affald, da vi herved har svært ved at vide, hvilket affald der er tale om.

Nedenfor finder du Miljøstyrelsens anbefalinger for valg af affaldsfraktioner og EAK-koder for husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder.

Den nedenstående vejledning er gældende fra og med dataåret 2021.

Oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder (pdf)

Oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder (excel)

Vejledning til valg af behandlingskoder

Ved indberetning til affaldsdatasystemet skal der vælges en overordnet dansk behandlingsaktivitet, for hvordan affaldet skal behandles, samt en europæisk bortskaffelses- eller nyttiggørelseskode for, hvordan affaldet behandles af indberetteren.

Der skal være sammenhæng mellem valg af de danske behandlingsaktiviteter og de europæiske nyttiggørelses- og bortskaffelseskoder, derfor er der nogle kombinationer, der ikke kan indberettes. I vejledningen nedenfor kan du se, hvilke kombinationer der kan og ikke kan indberettes samt læse om de forskellige behandlingsaktiviteter og nyttiggørelses- og bortskaffelseskoder.

Behandlingsvejledning - opdateret april 2020

Værdikodelister ved CSV og system-til-system indberetning

Værdikodelisterne indeholder alle de koder, der skal anvendes, for at indberette til affaldsdatasystemet. 

Værdikodelisterne er tiltænkt til CSV og system-til-system integration og kan hentes i excel-format nedenfor.

Bilag A - Værdikodeliste 3.08

Brugervejledning til værktøjet "Affaldsøkonomi"

Affaldsøkonomi er et værktøj, virksomheder der indberetter affaldsdata, kan bruge til at foretage beregninger af indtægter og udgifter ved affaldshåndtering. Her finder du en vejledning til værktøjet:

Affaldsøkonomi - Vejledning

Vejledning til rettighedstyring i Affaldsdatasystemet

Der er opstået et behov for, at virksomheder selv kan kontrollere, hvilke medarbejder der har rettigheder til at tilgå affaldsdatasystemet og indberette på virksomhedens p-numre. I dag kan en person i besiddelse af et medarbejdercertifikat (MOCES) tilgå ADS portalen og indberette på alle virksomhedens p-numre.

Rettighedsstyring påvirker kun de virksomheder, der efter invitation aktiverer featuren i det nye rettighedsstyring styring modul. Efter aktivering vil det kun være de medarbejder, som de selv tilføjer, der kan logge ind på ADS portalen. Der er mulighed for at yderligere begrænse adgangen for de tilføjet medarbejder, så de kun kan indberette på udvalgte p-numre.

Vejledning til rettighedsstyring i Affaldsdatasystemet

Vejledning til rettelse af indberetning i affaldsdataportalen

Vejledningen findes her