Erhverv

Overordnet miljømæssig regulering af virksomheder og miljøregulering af konkrete erhvervsområder

Nyheder om erhverv

Cirkulær økonomi og tilskudsprogrammerne MUDP og GUDP

Cirkulær økonomi skal sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer, samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder ved fx. at udvikle nye forretningmodeller.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøteknologier og at skabe sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet - herunder også på økologiområdet.

Cirkulær økonomi

MUDP tilskudsprogrammet

GUDP tilskudsprogrammet