Erhverv

Overordnet miljømæssig regulering af virksomheder og miljøregulering af konkrete erhvervsområder

Nyheder om erhverv

Tilskudsprogrammerne MUDP og GUDP

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøteknologier og at skabe sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet - herunder også på økologiområdet.

MUDP tilskudsprogrammet

GUDP tilskudsprogrammet