Jagt med rovfugl - falkejagt

Med bekendtgørelsen om jagt og regulering ved brug af rovfugle, som trådte i kraft den 1. september 2018, er der åbnet mulighed for at drive jagt og regulere skadevoldende vildt ved brug af rovfugle – også kaldet falkejagt.

Du skal have Miljøstyrelsens påtegning om ret til jagt med rovfugle på dit jagttegn, før du må drive jagt og regulere ved brug af rovfugle. Samtidig skal du også have et lovligt hold af rovfugle i medfør af de til enhver tid gældende regler om hold af fugle i fangenskab.

Alle regler om jagt eller regulering skal overholdes.

Hvis du ønsker at anvende rovfugl til regulering, skal der ansøges via virk.dk.

Hvad må jeg jage med rovfugle?

Egnede rovfugle af falke- og høgefamilien (Accipitridae og Falconidae) må anvendes til jagt eller til regulering på følgende arter: bramgås, krage, råge, husskade, måger, svømmeænder, troldand,hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin.

De til enhver tid gældende regler om jagt skal altid overholdes, herunder jagttider mv. Arter, der ikke har jagttid, må derfor ikke jages med rovfugle, selvom arten fremgår af falkejagtbekendtgørelsen. Dette gælder fx for taffeland, som der ikke er jagttid på, og som derfor ikke må jages, selvom arten er nævnt i falkejagtbekendtgørelsen.

En egnet rovfugl er en rovfugl hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, så byttedyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Påtegning

Du kan opnå påtegningen på dit jagttegn ved at bestå en skriftlig falkonerprøve. 

Se oplysning om falkonerprøven

Falkonerprøven

Tidspunkter for prøverne vil blive annonceret her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Indberetning

Udover den sædvanlige indberetning af vildtudbytte og af reguleret vildt skal falkonerer særskilt indberette en række yderligere oplysninger om jagt eller regulering foretaget ved brug af rovfugle. Dette gælder bl.a. oplysning om de anvendte rovfugle og hvilke arter og antal der er nedlagt.

Hent indberetningsskemaet: Særskilt vildtindberetning for jagt eller regulering med rovfugl.

Det anbefales, at du sender indberetningen med Digital Post til Miljøstyrelsen. Se hvordan her.

Er du fritaget for Digital Post eller ikke ønsker at benytte denne mulighed, kan du sende din indberetning til Miljøstyrelsens hovedpostkasse mst@mst.dk.

Hvis du ikke har været på jagt i sæsonen, skal du afkrydse i boksen øverst til højre i skemaet. Ved Undslupne/tilskadekommet bytte” forstås bytte, der blevet ramt/slået af rovfuglen, men herefter undslipper/forsvinder ("struck-but-lost").

Hvis Miljøstyrelsen ikke senest den 31. marts har modtaget din indberetning bortfalder påtegning om ret til jagt med rovfugl indtil indberetning modtages i Miljøstyrelsen. 

Du kan se den fulde bekendtgørelse (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1072 af 27. august 2018 om jagt og regulering ved brug af rovfugle).