Tilmelding til falkonerprøve

Dato, tid og sted

Dato og tid: den 21. november 2023 kl. 11

Sted: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense.

Henvend dig i receptionen.

Mød op i god tid inden prøvens start.

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding via Digital Post

Det anbefales, at du tilmelder dig via Digital Post til Miljøstyrelsen. Se hvordan her.

Skriv ”Tilmelding til falkonerprøve” i emnefeltet.

Tilmelding via alm. mail

Er du fritaget for Digital Post eller ikke ønsker at benytte denne mulighed, kan du sende din tilmelding til Miljøstyrelsens hovedpostkasse mst@mst.dk.

Skriv dit fulde navn, adresse, samt fødselsdato (IKKE dit fulde cpr-nummer).

Skriv ”Tilmelding til falkonerprøve” i emnefeltet.

Er du under 18?

Er du under 18 år, skal du sammen med tilmeldingen vedhæfte en fuldmagt på din deltagelse fra en forældre eller værge.

Frist for tilmelding

Du skal sende tilmeldingen senest den 21. oktober 2023

Betaling af prøvegebyr

Det koster 500 kr. at deltage i falkonerprøven

Betalingsfrist:  11. november 2023 (minimum 10 dage før prøvens afholdelse)

Du vil før betalingsfristen få besked på, hvordan indbetaling skal finde sted.

Først når Miljøstyrelsen har modtaget betalingen, er du endeligt tilmeldt falkonerprøven.

Medbring til prøven

Du skal medbringe billedlegitimation med personnummer (fx pas, kørekort eller legitimationskort udstedt af Borgerservice).

Efter prøven - påtegning

Du kan få påtegning på dit jagttegn om ret til at drive jagt og regulering med rovfugl, når:

  • du har bestået falkonerprøven, og

  • du er i besiddelse af et lovligt rovfuglehold, og

  • du har jagttegn, der giver dig ret til at gå på jagt

Hvis du opfylder ovenstående på dagen efter prøven, vil du få udleveret et stykke papir, om at du har bestået prøven, som sammen med dit jagttegn vil give dig lov til at gå på jagt/regulering med rovfugl. Dette stykke papir skal du altid have i din besiddelse sammen med dit jagttegn, når du er på jagt/regulering med din rovfugl. Næste gang du får tilsendt et jagttegn, vil påtegningen fremgå af dit jagttegn.

Brug af personoplysninger

Miljøstyrelsen anvender personoplysninger om dig i forbindelse med tilmelding og deltagelse i falkonerprøven.

Læs mere her.