Jagtetiske regler

En fortsat accept af jagt på vilde pattedyr og fugle i naturen forudsætter i det moderne samfund, at jægerne ikke alene overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og respekterer jagtens etiske regler.

Der har altid eksisteret uskrevne love og regler for, hvordan man skal udøve jagt og opføre sig som jæger i de miljøer.

For at sikre en fælles forståelse af, hvad etisk jagt er, har Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og Naturstyrelsen sammen formuleret de hidtil uskrevne love som et regelsæt, der sætter rammen for, hvordan etisk jagt og med god jagtmoral bør praktiseres.  

God jagtetik