Buejagt

Jægere, som har gyldigt jagttegn og har bestået buejagtprøven, må jage alle jagtbare arter i Danmark inklusive det store hjortevildt. Eneste undtagelser er muflon og vildsvin.

Foto: Ulla Skovsbøl

Buejagt er tilladt i Danmark for alle med gyldigt jagttegn, som desuden har bestået buejagtprøven. Alle jagtbare arter bortset fra muflon og vildsvin må jages med bue ifølge bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt mv. 

Buejagt på det store hjortevildt har tidligere været forbudt, men blev tilladt fra 1. januar 2024 i forbindelse med en ændring af bekendtgørelsen. 

Indberet buejagt på det store hjortevildt

Når du går på buejagt efter det store hjortevildt - det vil sige sika-, då- og kronvildt - skal du dels indberette dit vildtudbytte som normalt, dels udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet kan udfyldes elektronisk direkte via computer, telefon eller tablet. Du skal bruge dit JægerID for at udfylde skemaet. JægerID fremgår af dit jagttegn.

Bemærk: Du skal kun udfylde skemaet, hvis du faktisk har været på buejagt og skudt efter et stykke dåvildt, kronvildt eller sikavildt. 

Udfyld spørgeskemaet her

Bekendtgørelse om våben og ammunition til jagt mv.

Buejagt - prøver

Før du må gå på buejagt i Danmark, skal du bestå både en teoretisk og en praktisk prøve. Prøver for buejægere afholdes af de lokale enheder i Naturstyrelsen. 

Læs alt om buejagtprøven og find prøvedatoer