Undgå anskydninger

Ét dyr med hagl i kroppen er ét dyr for meget. Med få gode råd og enkle huskeregler kan du som jæger gøre meget for at undgå at anskyde vildt.

Undgå anskydninger:

 • Foretag korrekt afstandsvurdering
 • Vær bevidst om dine skydefærdigheder
 • Træn dine skydefærdigheder, så du forebygger anskydninger
 • Rådgiv og hjælp andre jægere til at nedbringe antallet af anskydninger
 • Forsøg kun med dublé, hvis chancen er oplagt. Dubler aldrig råvildt med hagl
 • Dit forbrug af patroner bør ikke overstige tre per nedlagt stykke flyvende vildt og to per stykke løbende vildt ved haglbøssejagt
 • Tænk dig om, før du trykker på aftrækkeren
 • Skyd kun, når der er en god chance for at ramme
 • Udvis god moral og ansvarlighed

Kend de maksimale skudafstande

For at nedbringe antallet af anskydninger er det vigtigt, at man kender de anbefalede maksimale skudafstande for vildt. Holder man sig til disse anbefalinger, vil færre stykker vildt blive anskudt:

 • Råvildt: Max. 20 meter
 • Ræv og gås: Max. 25 meter
 • Øvrige arter: Max. 30 meter

Skudafstandene gælder kun i den mest gunstige situation for eksempel side- eller spidsskud. I andre situationer skal skudafstanden være mindre.

Rapporter om anskydninger

DCE, Aarhus Universitet undersøger løbende omfanget af anskydning for en række forskellige vildtarter samt risikoen for anskydning i forhold til bl.a. jagtform, skudafstand og træfsikkerhed.

DCE´s undersøgelser af anskydninger ved jagt