Jagtformer

Der findes tre jagtformer: At vente på vildtet, at drive vildtet og at opsøge vildtet.

I Danmark er der en rig tradition for jagt, og der er gode jagtmuligheder på grund af en meget afvekslende natur og som følge heraf også et meget varieret dyreliv.

Bestandene af standvildt er i Danmark større end i mange af nabolandene. Fugle passerer desuden landet i stort tal, fordi Danmark ligger centralt placeret på mange fugles trækruter til og fra yngleområderne i det nordlige Skandinavien og Nordrusland.

At drive vildtet

At vente på vildtet

At opsøge vildtet

Gode råd om trækjagt

Gode råd om riffeljagt

Gode råd om motorbådsjagt