Skydetårne og skydestiger

Klovbærende dyr og ræv må jages fra skydetårne og -stiger, når en række regler overholdes

Sikkerhed under jagt

Brug af permanent opstillede platforme, også kaldet skydetårne, eller transportable konstruktioner, også kaldet skydestiger, kan være med til at øge sikkerheden under jagt. Dels fordi det, at jægeren placeres højt i terrænet giver et bedre kuglefang under riffeljagt, dels fordi det giver jægeren bedre oversigtsforhold under jagten.

Hvad må du jage fra tårn og stige?

Det er tilladt at drive jagt på klovbærende vildt og ræv fra platforme eller sæder, som er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn. Klovbærende vildt er krondyr, dådyr, sika, rådyr, vildsvin og muflon. Dette gælder dog, med mindre andre regler foreskriver andet, kun jagt med riflet våben og bue.

Det siger loven

Brugen af skydetårne og -stiger er reguleret af:
Bekendtgørelse om om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber  

 

Placering

Skydetårnet eller skydestigen skal være placeret mindst 130 meter fra anden ejendom. Med mindre du skriftligt aftaler noget andet med din nabo.

Må ikke virke skæmmende

Ved opstilling af et skydetårn skal du placere det i en skov på mindst 0,5 hektar (5.000 m2). Placeringen skal være enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn, og konstruktionen må ikke virke skæmmende i landskabet. Et levende hegn eller læhegn er ikke skov, så et skydetårn må altså ikke placeres i det åbne land.

Udformning af skydetårn

Skydetårnets platform må højest være placeret 5 meter over jorden, og gulvarealet må maksimalt være 2 m2. Skydetårnet skal være udført af træ eller metal.

Flad overdækning

Hvis du vælger at bygge et skydetårn med overdækning skal du huske, at det skal være en flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal. Det skal have samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm.

Skydestiger

Skydestiger må anbringes i en skov, et skovbryn, en remise eller et læhegn, så længe træerne eller buskene har mindst samme højde som stigen. Skydestigen må ikke virke skæmmende i landskabet. Skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet højest 5 meter over jorden.

Platform eller sæde skal være lovlig

Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, som ikke overholder reglerne i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at andre konstruktioner end skydetårne i det åbne land normalt vil kræve en tilladelse fra kommunen.

Udgangspunkt er 1/2 time før solopgang og til solnedgang

Jagtvåben må i udgangspunkt medbringes i tiden mellem 1/2 time før solopgang og til solnedgang på en platform eller et sæde.
Hvor der ved lokal jagttid er fastsat udvidede jagttider for kronvildt, så kan jagtvåben medtages i dette tidsrum og op til ½ time før.

Særlige regler for regulering

Ved regulering af ræv og en række andre dyr gælder der særlige regler for brug af skydetårn og skydestige. Disse særlige regler betyder bl.a., at du må bruge skydetårn og skydestige til regulering af mårhund og vaskebjørn (se bestemmelsen i § 8, stk. 3).

Læs om reglerne i Bekendtgørelse om vildtskader