Når vildtet er skudt

Vildtkød er fedtfattigt og delikat kød fra dyr, som har haft et godt og naturligt liv - men husk altid god hygiejne ved håndtering af kødet.

Jægere må levere mindre mængder vildt (årligt 5-10 stykker klovbærende vildt og 500 stykker småvildt såsom fugle og harer) eller kød af vildt direkte til forbruger eller sælge en mindre mængde vildt til detailvirksomheder som for eksempel fiske- og vildthandlere.

Det påhviler alene jægeren at vurdere det nedlagte vildts egnethed som fødevare, og det er nødvendigt at danne sig et samlet billede af det enkelte stykke vildt. Hvis jægeren nedlægger vildt med henblik på videresalg til en vildthåndteringsvirksomhed, skal mindst én person i jagtselskabet have gennemført uddannelsen "Vildtsygdomme og Hygiejne for Jægere".

Skuddets placering har stor betydning for vurderingen af, om det nedlagte vildt egner sig som fødevare. Hvis dyret er skudt i maven (waidskud), kan det medføre, at det er helt eller delvist uegnet til menneskeføde, fordi tarmbakterier sætter sig i kødet og dermed finder vej til køkkenet.

Hygiejne ved håndtering af nedlagt vildt

Vildt på middagsbordet

 

Lige som oksekød bliver kød af vildt mere mørt, hvis det får lov at hænge. Skytten anbefaler at vildtkød hænger i 40 daggrader. For eksempel 8 dage ved 5 grader eller 6 dage ved 7 grader. Unge dyr behøver ikke hænge så længe.