Falkonerprøve

Falkonerprøven: Tidspunkt og tilmelding

Den skriftlige falkonerprøve afholdes to gange om året hhv. forår og efterår.

Se tid og sted for prøven og tilmeld dig her

Forudsætning for jagt med rovfugl

For at få påtegning på dit jagttegn om ret til at drive jagt og regulering med rovfugl kræves: 

 • at du har bestået falkonerprøven, og

 • at du har jagttegn, der giver dig ret til at gå på jagt, og

 • at du er i besiddelse af et lovligt rovfuglehold efter bestemmelserne i fugleholdsbekendtgørelsen

Hjælp til prøven

Det er muligt at have en tolk med til falkonerprøven. En evt. tolk findes og betales af aspiranten selv. Husk at udfylde en tro og loveerklæring, som skal medbringes til prøven.

Læs mere om brug af tolk ved jagtprøven.

Hvis du har læsevanskeligheder, kan du med fordel tage imod tilbuddet om at få læst den skriftlige prøve op. Tilbuddet bliver givet inden afholdelsen af den skriftlige prøve. Spørgsmål vedr. oplæsning kan stilles til den prøvesagkyndige.

Det er ikke tilladt at have yderligere hjælpemidler eller mobiltelefoner med ved prøven.

Falkonerprøvens pensum/undervisningsmateriale

Prøven består af 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 minutter. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning. Prøven vil omfatte spørgsmål, som skal belyse aspirantens viden om pasning af rovfugle, dyrevelfærdsmæssige forhold, træning af rovfugle og jagt med rovfugle.

Falkonerprøven har som pensum:

Prøvens spørgsmål affattes inden for dette pensum. Miljøstyrelsen udarbejder prøvespørgsmål ud fra Grundbog til falkonerprøven -  ”Vejledning for falkonerer”, men er ikke ansvarlig for indholdet i denne vejledning.

Spørgsmålskategorier og -typer

Spørgsmålene fordeles på følgende kategorier:

 1. Lovgivning.

 2. Hold af rovfugle.

 3. Transport af rovfugle.

 4. Jagt med rovfugle.

Spørgsmål inden for lovgivning går på aspirantens forståelse af falkejagtbekendtgørelsen. Spørgsmål til den øvrige mere generelle jagtlovgivning er underforstået, således at aspiranten skal have kendskab til, på hvilke områder, falkejagtbekendtgørelsen stiller specifikke krav, og hvor det er de generelle jagtregler, der er gældende for jagt og regulering med rovfugle (spørgsmålskategori 1. Lovgivning). 

De til enhver tid gældende regler om jagt skal altid overholdes, herunder jagttider mv. Arter, der ikke har jagttid, må derfor ikke jages med rovfugle, selvom arten fremgår af falkejagtbekendtgørelsen. Dette gælder fx for taffeland, som der ikke er jagttid på, og som derfor ikke må jages, selvom arten er nævnt i falkejagtbekendtgørelsen.

Spørgsmål og tilhørende svar om hold, transport og jagt tager udgangspunkt i Grundbog til falkonerprøven -  ”Vejledning for falkonerer” (Rev. 1.1/2019), og de retningslinjer og anbefalinger, der gives i vejledningen. Det er således teksten i vejledningen, der er gældende. Vægtningen mellem spørgsmålene er: 10 om lovgivning, 16 om hold af rovfugle, 3 om transport af rovfugle og 11 om jagt med rovfugle.

Inden for hver kategori opdeles spørgsmål i spørgsmålstyper, der refererer til konkrete områder i pensum.

Følgende indhold og typer af spørgsmål kan indgå i falkonerprøven:

 • Konkrete, faktuelle ja/nej-spørgsmål. F.eks.: ”Må rovfugle af høgefamilien anvendes til jagt og regulering i Danmark?”

 • Hvilken af disse arter må, uden at der foreligger særlig tilladelse eller dispensation, være genstand for jagt med egnede rovfugle? Svarmuligheder:

  • Sortand

  • Trane

  • Krikand