Tolkebistand

Der kan benyttes tolk til ethvert sprog ved aflæggelse af jagtprøvens skriftlige del

Hvis en aspirant har brug for tolk ved den skriftlige prøve, skal aspiranten selv og for egen regning sørge for tolken. Både tolk og aspirant skal underskrive en tro og love erklæring, før prøven bliver aflagt. Aspiranten skal medbringe erklæringen og fremvise den forud for prøven. 

Før prøven tilbydes tolken én times forberedelse til oversættelse af den skriftlige jagtprøve, som bliver brugt den pågældende dag. Efter forberedelsen må tolken ikke forlade prøvelokalet eller have kontakt til aspiranterne forud for prøvens aflæggelse. Aspiranter, som benytter tolk, kan kun gå til skriftlig prøve på de fastlagte datoer og kun de to steder i landet, som er angivet her på siden.

For at kunne gå til skriftlig prøve, skal aspiranten først betale prøvegebyret og derefter sende en sikker mail til Miljøstyrelsen. I mailen skal der stå, hvilken af de mulige datoer og hvilket sted, man ønsker at aflægge prøve med brug af tolk.

Husk at skrive "hunting exam with translator" i emnefeltet.

Se vejledningen i, hvordan du sender sikker mail 

Betaling af jagtprøvegebyret foregår elektronisk på Mit Jagttegn

Man må ikke tage tolk med til den praktiske prøve. Miljøstyrelsen vurderer, at hvis man har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, så er man tilstrækkeligt god til dansk til også at kunne forstå den prøvesagkyndiges anvisninger under den praktiske del af jagtprøven.

Tro- og loveerklæring

Aspiranter, som vil benytte tolk ved den skriftlige jagtprøve, skal medbringe en underskrevet tro- og loveerklæring

Til den jagtprøvesagkyndige

Tillæg til instruks for jagtprøvesagkyndige vedrørende tolkebistand

Læs tillægget til instruksen  

Prøvedatoer for jagtprøve med tolkebistand

Forår 2024

Hadsten Skydebane, Vissingvej 6, 8370 Hadsten

Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 12:00

  • Tolke møder kl. 12:00 og aspiranter kl. 13:00.
  • Tilmelding til prøven skal ske senest den 08. juni før kl. 12:00
  • Afmelding til prøven skal ske senest 07. juni kl. 23:59

Københavns Flugtskytte Klub, Selinevej 9, 2300 Kbh. S

Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 09:00

  • Tolke møder kl. 09:00 og aspiranter kl. 10:00.
  • Tilmelding til prøven skal ske senest den 11. maj 2024 kl. 12:00
  • Afmelding til prøven skal ske senest den 10. maj 2024 kl. 23:59