Riffelprøve

Med et gyldigt jagttegn kan du efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til at købe en jagtriffel, men før du må bruge den til jagt i Danmark, skal du på dit jagttegn have en påtegning om, at riffeljagt er tilladt, eller at riffelprøven er bestået.

En bestået riffelprøve giver adgang til at udøve jagt med centralt tændt og randtændt ammunition. Riffelprøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund for Miljøstyrelsen.

Du kan tilmelde dig en riffelprøve, når du har bestået jagtprøven.

Første gang du aflægger riffelprøve, skal du forud for prøven gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb. Læs evt. "Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb" her på siden. 

Husk at forny dit jagttegn. Hvis du ikke fornyer dit jagttegn, bortfalder forudsætningen for at have våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af politiet.

Om riffelprøven