Haglskydeprøve

Hagljagt i Danmark er kun lovlig, hvis dit jagttegn har en påtegning om, at hagljagt er tilladt, eller at du har bestået haglskydeprøven.

Med et gyldigt jagttegn kan man efter våbenlovgivningen købe et haglgevær, men før du må bruge det til jagt i Danmark, skal du på dit jagttegn have en påtegning om, at hagljagt er tilladt, eller at haglskydeprøven er bestået.

Har du taget jagttegn i 2014 eller senere, skal du bestå en haglskydeprøve, før du må gå på jagt med glatløbet haglgevær og randtændte jagtrifler. Man kan tilmelde sig en haglskydeprøve, når man har bestået jagtprøven. Haglskydeprøver afholdes af Danmarks Jægerforbund for Miljøstyrelsen. Når prøven er bestået, vil det fremgå af dit jagttegn.

Har du taget jagttegn før 2014, er der ikke krav om bestået haglskydeprøve, inden du må anvende dit haglgevær til jagt, og det vil af dit jagttegn fremgå, at hagljagt er tilladt. Du kan dog godt aflægge en haglskydeprøve, uden at påtegningen fratages, såfremt du ikke består prøven. Hvis du består, vil datoen for bestået prøve fremgå af jagttegnet.

Om haglskydeprøven

Kursuslærere og prøvesagkyndige