Jagtprøven

Jagtprøven - skriftlig og praktisk prøve

For at få jagttegn, skal du have gennemført det obligatoriske jagttegnskursus og bestået jagtprøven, som består af en skriftlig og en praktisk del. Når jagtprøven er bestået, bliver du optaget i Miljøstyrelsens register over jagttegnsberettigede og får mulighed for at indløse jagttegn.

Jagttegn kan tages af alle, der har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus, som har bopæl i Danmark og som minimum fylder 16 år i det kalenderår, man går op til jagtprøven. Er du under 18 år, skal du medbringe en underskrevet samtykkeerklæring fra en forælder eller værge om, at du må aflægge prøve og efterfølgende få jagttegn. Samtykkeerklæringen skal være i fysisk form, da denne skal afleveres underskrevet til prøven. Formular kan findes på Mit jagttegn under fanen "Selvbetjening" eller downloades her: Erklæring om forældresamtykke

Hagljagt

Når du har indløst dit jagttegn, skal du bestå en haglskydeprøve, før du kan få tilladelse til at gå på jagt med haglgevær. 

Riffeljagt

Ønsker du at gå på jagt med riffel, skal du efter bestået jagtprøve gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb og bestå riffelprøven

Buejagt

Ønsker du at gå på buejagt, skal du efter bestået jagtprøve gennemføre det obligatoriske buejagtkursus og bestå buejagtprøven. 

Ofte stillede spørgsmål om jagtprøven

Kursuslærere og prøvesagkyndige