Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål om biocidforordningen eller den øvrige lovgivning på biocidområdet? Få svar her.

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk

Virksomheder kan stille individuelle spørgsmål direkte til biocidhelpdesken hos Miljøstyrelsen. Du får svar inden for fire uger. Tjek, om dit spørgsmål er besvaret her på siden - så får du svar her og nu.

Gå til Miljøstyrelsens biocidhelpdesk.

Din brancheforening kan hjælpe

Miljøstyrelsen samarbejder med brancheforeninger om at hjælpe virksomheder med de nye regler.

Ofte vil din brancheforening kunne vejlede dig, hvis du er i tvivl om reglerne for biocider.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Hvilke produkter hører under biocidlovgivningen?

Hvordan tjekker jeg, om et produkt er lovligt?

Skal man registreres som leverandør?

Skal mit produkt have en godkendelse?

Hvordan får jeg mit produkt godkendt?

Hvilke krav er der til en ansøgning om godkendelse af et produkt?

Hvordan får jeg mit produkt godkendt under den nationale godkendelsesordning?

Hvilke krav er der til aktivstoffet i mit produkt?

Hvilken hjælp tilbyder Miljøstyrelsen?

Hvordan kan jeg bruge det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)?

Svar på spørgsmål om specifikke typer af produkter og særlige forhold

Produkter behandlet med biocider

Bortskaffelse af biocidprodukter

Algemidler

Eksport

Trætjære

Desinfektionsmidler

Lusemidler

Triclosan

Insektmidler

Midler mod muldvarpe og mosegrise

Kosmetik

Tekstil

Fandt du ikke et svar på dit spørgsmål? Virksomheder kan stille individuelle spørgsmål direkte til biocidhelpdesken hos Miljøstyrelsen. Du får svar inden for fire uger.  De oftest stillede spørgsmål er besvaret ovenfor. Tjek, om dit spørgsmål er besvaret - så får du svar her og nu.

Gå til biocidhelpdesken hos Miljøstyrelsen.