IT-værktøjer til din ansøgning

Når du skal lave en ansøgning om godkendelse af et biocidholdigt produkt, skal ansøgningen indsendes via registret over biocidholdige produkter (R4BP 3). Til at sammensætte din ansøgning skal du bruge et stykke software, der hedder IUCLID 6. Du skal som det allerførste også oprette en brugerkonto gennem systemet REACH-IT.

Her får du en kort præsentation af de tre systemer samt redskaber til at komme i gang med at bruge dem.

R4BP

R4BP 3 er det IT-system, som håndterer udvekslingen af data mellem virksomheder og myndigheder i EU om biocider. Systemet er udviklet og vedligeholdes af det europæiske kemikalieagentur, ECHA, med det formål at sikre, at der findes et fælles system til at håndtere kravene i biocidforordningen.

R4BP 3-systemet består af to uafhængige systemer: Det ene henvendt til virksomheder og det andet til myndigheder.

Virksomheder kan via R4BP 3 blandt andet: 

  • Indsende ansøgninger
  • Gennemse data
  • Downloade dokumenter som eksempelvis fakturaer
  • Se status på indsendte ansøgninger og betalte gebyrer
  • Lave opgaver, som myndighedsbrugere har stillet krav om
  • Se den endelige afgørelse på din ansøgning.

Gå til R4BP

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, har lavet en vejledning til, hvordan du opretter dig som bruger og begynder at bruge R4BP 3. 

Hent vejledning - R4BP

IUCLID 6

Softwaren bruges til at indsende, opdatere og udveksle data om stoffer, sammensætning, mikroorganismer – heriblandt aktivstoffer og biocidholdige produkter. Data kan eksporteres fra IUCLID 6 til en fil, der kan indsendes til R4BP3. 

Gå til IUCLID

På ECHAs hjemmeside kan du finde en vejledning i at bruge IUCLID til dine biocidansøgninger. 

Hent vejledning - IUCLID 6

SPC editor

SPC editoren er et værktøj til at lave det påkrævede resumé af det biocidholdige produkts egenskaber, eller på engelske summary of the product characteristic (SPC)
SPCen skal medsendes når der indsendes en ansøgning om godkendelse af et biocidholdig produkt eller familie, igennem R4BP.

Hent vejledning - SPC 

REACH-IT

REACH-IT er et system, hvis primære formål er at understøtte kravene i den fælleseuropæiske kemikalielovgivning, REACH. Men for virksomheder, der skal bruge registret over biocidholdige produkter, R4BP3, bruges REACH-IT til at oprette en brugerprofil og ændre brugerprofiler.

Med andre ord er det første, du skal gøre, før du kan arbejde i R4BP 3, at oprette en brugerprofil i REACH-IT. 

Gå til REACH-IT

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, har lavet en vejledning til brug af R4BP3, hvor du også kan læse, hvordan du opretter en brugerprofil i REACH-IT. 

Læs mere på ECHA's hjemmeside