Ansøgning om godkendelse af produkter

Din virksomhed kan få godkendt et biocidholdigt produkt på en række forskellige måder.

Der er omfattende krav til dokumentation, både når man søger om godkendelse af et aktivstof i EU, og når man søger om godkendelse af et produkt hos Miljøstyrelsen. Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at virksomhederne starter i god tid.

Forskellige ansøgningsformer
En familie af biocidholdige produkter eller et enkeltstående biocidprodukt kan søges godkendt nationalt, ved gensidig anerkendelse, forenklet godkendelsesprocedure eller som EU-godkendelse. Læs om overgangsordning for visse produkter, indtil alle aktivstoffer er vurderet.

Informationskrav og formkrav til ansøgninger

Kravene til dokumentation afhænger af, hvilken af de forskellige ansøgningsformer, som du vælger. Informationskravene (det der tidligere hed datakrav) for biocidaktivstoffer og biocidprodukter fremgår af biocidforordningen bilag II, III og IV.

IT-værktøjer til din ansøgning
Præsentation af It-redskaber, du skal bruge når du ansøger; R4BP, IUCLID og REACH-IT.

Gebyrer
Du skal betale et gebyr for at få behandlet din ansøgning. Gebyret afhænger af, hvilken ansøgningstype der er tale om.

Mulighed for at mødes med Miljøstyrelsen

Det er Miljøstyrelsens erfaring, at et møde mellem ansøger og Miljøstyrelsen i planlægningsfasen af ansøgningerne er en konstruktiv måde at tage hul på eventuelle faglige og praktiske problemstillinger. Derfor tilbyder Miljøstyrelsen at mødes med virksomheder der overvejer at søge Danmark som 1. land (national godkendelse af et produkt eller en familie under biocidforordningen), eller vil søge om godkendelse af et nyt aktivstof under forordningen. Kontakt biocides@mst.dk for at høre om mulighederne for et møde.

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk