Forskellige ansøgningsformer

Som virksomhed har du flere muligheder for at få godkendt dit biocidholdige produkt eller din produktfamilie. Læs om ansøgningsmulighederne.

Som virksomhed har du flere muligheder for at få godkendt dit biocidholdige produkt eller din produktfamilie. Med biocidforordningen får virksomhederne nu endnu bedre mulighed for at skyde genvej til alle EU-markeder. Der er nu mulighed for at gensidig anerkendelse i et eller flere lande parallelt ligesom man kan ansøge om at få en samlet EU-godkendelse.

Godkendelse til parallelhandel

En kort ansøgningsprocedure på 90 dage til dig, der vil markedsføre et biocidholdigt produkt, der allerede er godkendt i et andet EU-land. For at få tilladelsen kræver det, at det produkt, som du vil markedsføre er identisk med et allerede godkendte produkt i indførseslandet (referenceproduktet).

Godkendelse efter den forenklede godkendelsesprocedure

Den nye biocidforordning giver mindre problematiske biocidholdige produkter en nemmere og billigere vej til godkendelse. Hvis de kun indeholder aktivstoffer fra det nye bilag I, hverken indeholder problematiske stoffer eller nanomaterialer, ikke kræver brug af personlige værnemidler og er effektive.

National godkendelse i Danmark

Procedure til dig, der vil have et biocidholdigt produkt godkendt til det danske marked. Ansøgningen kræver dokumentation fra dig samt et gebyr, og du skal typisk betale en licens til den virksomhed, der har fået godkendt aktivstoffet.

Gensidig anerkendelse

Den nationale godkendelse giver kun ret til at markedsføre det godkendte produkt i det land, hvor det er godkendt. Hvis virksomheden ønsker at kunne markedsføre et biocidholdigt produkt på flere markeder i EU, skal den søge om gensidig anerkendelse. Der findes to former for gensidig anerkendelse:

Gensidig anerkendelse efterfølgende

- hvor virksomheden har fået en national godkendelse i et EU-land og efter godkendelsen søger om gensidig anerkendelse i et eller flere EU-lande. Herefter har myndighederne i de relevante EU-lande 120 dage til at behandle ansøgningen.

Gensidig anerkendelse parallelt

- hvor virksomheden søger om national godkendelse i et EU-land og samtidig sender ansøgning om gensidig anerkendelse til de øvrige EU-lande, som virksomheden ønsker godkendelse i. Denne ansøgningsform er ny. Når produktet er godkendt, anerkender de øvrige ansøgte EU-lande godkendelsen.

Andre ansøgningsformer

Biocidfamilier

Ensartede produkter med ensartede anvendelser, samme aktivstoffer, lignende sammensætning med specificerede variationer, og lignende risikoniveau og effektivitet kan godkendes i en produktfamilie, hvilket gør det mere enkelt at tilføje nye produkter inden for familien. Godkendelse af familier er en nyhed i biocidforordningen.

EU-godkendelse

Som noget nyt kan din virksomhed nu søge om en EU-godkendelse af et biocidholdigt produkt. EU-godkendelsen gør, at produktet er godkendt i alle EU-lande på en gang. For EU-godkendelse er det både Miljøstyrelsen og det europæiske kemikalieagentur, der behandler ansøgningen.

Dispensation

Hvis du ønsker at bruge et biocidholdigt produkt, der ikke er godkendt, eller bruge biocidproduktet på en anden måde end det er godkendt til, kan du søge om dispensation. 

Forsøgsmæssig afprøvning

Midler med nye sammensætninger og/eller aktivstoffer, der er under udvikling, kan afprøves forsøgsmæssigt med tilladelse fra Miljøstyrelsen. Der kan også være tale om midler, der allerede er godkendt, men til andre anvendelsesområder end det aktuelle, som man ønsker at afprøve midlet i.

Godkendelse efter hidtidig dansk godkendelsesordning

Biocidholdige produkter med aktivstoffer, der er under vurdering, men endnu ikke godkendt i EU, er omfattet af den såkaldte overgangsordning, som også var gældende i Danmark, inden biociddirektivet trådte i kraft i 2000 (reglerne blev indført med den første kemikalielov i 1980). 

Produkter, der er omfattet af den hidtidige danske godkendelsesordning for biocidprodukter, skal  fortsat godkendes efter disse regler, så længe EU er ved at vurdere aktivstofferne i produkterne.