Artikler behandlet med biocider er omfattet af biocidforordningen

Hvad er en behandlet artikel?

En behandlet artikel er en genstand, et kemisk stof eller en kemisk blanding, der indeholder eller er behandlet med et biocidholdigt produkt (” ethvert stof, blanding eller artikel, der er behandlet med eller med fortsæt indeholder et eller flere biocidholdige produkter ”, som biocidforordningen definerer en behandlet artikel).

Behandlede artikler kan være mange ting. Det kan være kemiske produkter (blandinger), som en maling eller en formgivet vare, som f.eks. et badeforhæng.

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksom på forskellen på ”behandlede artikler”, der kun kræver mærkning, og ”biocidholdige produkter”, der kræver godkendelse.

Der er tale om et biocidholdigt produkt, hvis produktet har en biocideffekt som sin primære effekt. Det gælder for eksempel træbeskyttelsesmidler, hvor den primære effekt er træbeskyttelse, og dermed biocideffekten.

En behandlet artikel kunne derimod være en maling, som indeholder et biocidprodukt, der skal virke konserverende på malingen. Malingen er altså ikke et biocidholdigt produkt, fordi dens primære effekt er at give farve og give en fysisk beskyttelse af det, der bliver malet. Den er derimod en behandlet artikel, fordi det biocidholdige produkt er tilsat med forsæt for at beskytte malingen, så den holder sig frisk i længere tid.

Andre eksempler på behandlede artikler er:

 • Knive med antibakterielt behandlet håndtag
 • Tøj med antimikrobiel behandling
 • Computertastatur med antibakteriel behandling
 • Tæppe med sølv for at beskytte mod støvmider og bakterier
 • Byggematerialer, der indeholder biocidholdige produkter til væg- og gulvbehandling

Hvis biocidproduktet udelukkende bruges til at gasse (fumigere) eller desinficere lokaliteter, der anvendes til opbevaring eller transport (herunder containere), og der ikke forventes at være restkoncentrationer efter behandlingen, bliver artiklerne i det behandlede område IKKE til behandlede artikler.

Betingelsen for at bringe en behandlet artikel i omsætning

Den behandlede artikel må kun bringes i omsætning, hvis den er behandlet med biocidaktivstoffer, der er godkendt eller under godkendelse efter biocidforordningen i den relevante produkttype - også selv om den behandlede artikel er importeret fra et land uden for EU.

Mærkningskrav

Fra 1. september 2013 skal behandlede artikler mærkes, hvis biocideffekten bliver brugt som en del af markedsføringen. Behandlede artikler skal desuden mærkes, hvis de indeholder et aktivstof, som i godkendelsen har fået pålagt krav om mærkning for at beskytte sundhed og miljø. Dette gælder især behandlede artikler, som anvendes i tæt kontakt med mennesker, eller hvor der kan frigives biocider til miljøet.

Behandlede artikler, der allerede er på markedet

Behandlede artikler, som allerede var på markedet den 1. september 2013, skal ikke trækkes tilbage, men kan fortsat sælges indtil 1. marts 2017. Efter denne dato må en behandlet artikel fortsat bringes i omsætning, hvis den er behandlet med et biocidaktivstof, der er godkendt eller under godkendelse efter biocidforordningen.

Hvor der til behandlingen af den behandlede artikel er brugt et aktivstof, der var under vurdering, skal artiklen trækkes tilbage fra markedet, hvis aktivstoffet ikke godkendes.

Den behandlede artikel skal som hovedregel trækkes tilbage inden for 180 dage fra det tidspunkt, hvor afgørelsen om ikke at godkende aktivstoffet er blevet offentliggjort i EU-Tidende.

Hvis aktivstoffet godkendes, kan den behandlede artikel være på markedet, indtil godkendelsesdatoen for aktivstoffet. Denne dato fremgår af bilaget til optagelsesforordningen for det enkelte aktivstof. Optagelsesforordningerne fremgår under det enkelt aktivstof på ECHA's hjemmeside, hvorfra det også er muligt, at fremsøge det enkelte aktivstof og information herom.

Hvordan sikrer jeg, at jeg bruger godkendte aktivstoffer i min artikel?

Brug aktivstoffer, der enten er under vurdering eller allerede er blevet vurderet og optaget på EU-listen over godkendte aktivstoffer i den relevante produkttype. Det er vigtigt, at aktivstofferne i de biocidholdige produkter, som artiklen bliver behandler med, opfylder dette krav. Dette krav gælder, uanset hvor i Verden behandlingen sker!

Se liste med status for aktivstoffer på ECHAs hjemmeside 

ECHAs liste over aktivstoffer til behandlede artikler

Hvornår skal jeg mærke min behandlede artikel?

En behandlet artikel skal mærkes, hvis en eller begge nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Hvis artiklens biocideffekt bliver brugt i markedsføringen (eksempelvis ”antibakteriel”, ”lugtfri”, osv.)
 • Hvis din artikel indeholder et aktivstof, som i godkendelsen har fået pålagt krav om mærkning for at beskytte sundhed og miljø. Dette gælder især behandlede artikler, som anvendes i tæt kontakt med mennesker, eller som frigiver biocider til miljøet.

Hvordan skal jeg mærke min behandlede artikel?

Hvis den behandlede artikel er omfattet af mærkningspligten, skal følgende information være med:

 • En erklæring om, at artiklen indeholder biocidholdige produkter
 • De biocidegenskaber, som den behandlede artikel tillægges. Dette må kun fremgå, hvis der er dokumentation for disse egenskaber
 • Navne på alle biocidaktivstoffer i biocidproduktet, der er brugt til at behandle artiklen
 • Særlig liste over alle nanomaterialer, der er indeholdt i de biocidholdige produkter, med ordet ”nano” i kantede parenteser
 • Brugsvejledning, herunder eventuelle sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det biocidholdige produkt i artiklen

Sørg for, at mærkningen er tydelig og let at læse. Hvis det på grund af artiklens størrelse ikke er muligt at mærke denne korrekt, skal emballagen mærkes. Mærkningen skal være på dansk.

Vær opmærksom på særlig information til forbrugeren

Hvis en forbruger beder om oplysninger om biocidbehandlingen af en behandlet artikel, skal disse oplysninger fremskaffes inden for 45 dage. Det må ikke koste forbrugeren noget. Som minimum skal en leverandør kunne oplyse, hvilket aktivstof varen er behandlet med.

Få svar på spørgsmål om behandlede artikler

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk kan besvare spørgsmål om alle aspekter af biocidlovgivningen.

Gå til biocidhelpdesk og Miljøstyrelsens samling af ofte stillede spørgsmål.

Reglerne om behandlede artikler er beskrevet i biocidforordningens paragraf 58.

Læs Miljøstyrelsens faktaark om behandlede artikler