Information om centrale ændringer i reglerne

Læs om centrale ændringer i reglerne for blandt andet in situ-genererede aktivstoffer og behandlede artikler.

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk