Guide til biocidreglerne

Biocidforordningen trådte i kraft i hele EU den 1. september 2013. Forordningen er gældende lov i Danmark fra denne dato. Forordningen erstatter det tidligere biociddirektiv, og forordningen bygger videre på mange af principperne fra biociddirektivet, men der er også væsentlige ændringer.

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk

Er din biocidleverandør på Artikel 95-listen?